kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

Routedatabank kent vele toepassingen

Gepubliceerd op maandag 2 september 2019

Routedatabank kent vele toepassingen


De gezamenlijke routedatabank van Fietsplatform en Wandelnet heeft veel gebruikers. Voor de hand liggend zijn gebruikers als provincies, gemeenten en beheerders van de routenetwerken. Maar ook diverse universiteiten, het RIVM, het Planbureau voor de Leefomgeving, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en diverse waterschappen maken er dankbaar gebruik van. Net als Prorail en Toerisme Vlaanderen.

Iets minder voor de hand liggend wellicht is het gebruik van de data door politie en veiligheidsregio’s. Zij gebruiken de data voor de meldkamers. Als een fietser is gevallen of een beginnende bosbrand wil melden, kan de meldkamer de locatie van de melding via een knooppuntnummer sneller vinden.

Onlangs hoorden we van nog een waardevolle toepassing: een Limburgse gemeente wil de data van de fietsnetwerken graag gebruiken als onderlegger om aan te geven waar volgend jaar in ieder geval de eikenprocessierups bestreden moet worden zodat fietsers hiervan geen hinder ondervinden.

Ook recent: een ziekenhuis dat een onderzoek wil doen naar gezondheid in relatie tot fysieke (leef)omgeving onder ouderen. Hiervoor willen ze gedetailleerde fiets- en loopinfrastructuur in kaart brengen in GIS.

En: vanuit een hoogwaterbeschermingsprogramma loopt er een onderzoek naar mobiliteit en de dijken in Nederland. Voor het maken van een dijken met fietsroutes-kaart willen de onderzoekers graag gebruik maken van onze GIS-data.

De routedatabank zelf raadplegen? Klik hier