kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

Netwerkbijeenkomst rondom thema Kwaliteit van routes

Gepubliceerd op vrijdag 5 oktober 2018


foto netwerkbijeenkomst 2018Op dinsdag 2 oktober 2018 organiseerden Fietsplatform, Wandelnet en Wielersportbond NTFU een routenetwerk-bijeenkomst rondom het thema Kwaliteit recreatieve routes. Vertegenwoordigers van netwerkbeheerders, provincies en regionale promotieorganisaties kwamen vanuit alle regio’s naar Kasteel Woerden waar gastheer Routebureau Utrecht ons ontving.

Plenaire sessies
In plenaire sessies en workshops kwam het onderwerp Kwaliteit vanuit diverse invalshoeken aan bod. Zo werden de uitkomsten toegelicht van het onderzoek naar routebeheer en routebureaus in Nederland, gehouden in opdracht van provincie Zuid-Holland. Vervolgens werd het vernieuwde gezamenlijke geoportaal voor routerecreatie in Nederland gepresenteerd. Hierin is naast fietsdata sinds kort ook wandeldata opgenomen. Dit portaal routedatabank.nl - een initiatief van Fietsplatform - voorziet in actualiteit en efficiënt beheer van de landelijke recreatieve routestructuur. We zijn in gesprek met NTFU en KNHS over opname van hun routedata. Het streven is een compleet aanbod van alle recreatieve routes en open data.
Wielersportbond NTFU belichtte de kwaliteit van mountainbike-routes en hoe netwerken daarop aangepast kunnen worden. Regio’s die een MTB-route of -netwerk willen aanleggen kunnen gebruik maken van de expertise van de NTFU.

Interactieve workshops
In de middag gingen de aanwezigen in een drietal interactieve workshops aan de slag. Dit gaf nog meer mogelijkheid tot uitwisseling van kennis en wensen.
1)    Kwaliteit van het regionale routeproduct: ‘Welke aspecten nemen we mee in de kwaliteitsmonitor?’ en ‘Hoe willen we dit meten?’. De landelijke Kwaliteitsmonitor is inmiddels een bekende graadmeter voor fietsnetwerken. Voor 2019 staat er een nieuwe monitor gepland. Zijn de aspecten waar nu op getoetst wordt nog relevant? En hoe zou deze graadmeter er voor wandelen of mountainbiken moeten uitzien?
2)    Kwaliteit van vindbaarheid: ‘Hoe zorg ik dat mijn recreatieve routes landelijk vindbaar zijn voor consumenten’ en ‘Hoe worden mijn netwerken gevonden door overheden?’. We brainstormen over een betere ontsluiting van de netwerken, een gezamenlijke aanpak en welke partijen we daarbij moeten betrekken.
3)    Kwaliteit van monitoring gebruik: ‘Wat wil ik van recreatieve routes monitoren?’ en ‘Hoe monitor ik recreatieve routes?’. Aan de hand van cases uit de praktijk brainstormen we over de beste manier om onderzoek te doen naar het gebruik van de verschillende soorten routes.

Na een terugkoppeling van de workshops werd de dag afgesloten met een gezamenlijke borrel.