kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

Koppeling routedatabank met fietsrouteplanner Fietsersbond

Gepubliceerd op maandag 25 juni 2018


voorbeeld kaartlaag fietsrouteplannerOnlangs is weer een stap gezet in de data-uitwisseling van Fietsplatform met de Fietsersbond in relatie tot de Fietsersbond fietsrouteplanner. De Fietsersbond koppelt sinds kort data uit onze routedatabank aan de edit-omgeving van de fietsrouteplanner. Nu de verschillende lagen over elkaar heen gelegd worden, kunnen vrijwilligers direct zien waar verschillen in de data zitten. De Fietsersbond heeft haar vrijwilligers gevraagd om bij afwijkingen in de data in het veld na te gaan welke informatie klopt en eventuele correcties terug te koppelen aan het Fietsplatform. Als wij deze meldingen van de Fietsersbond-vrijwilligers krijgen, dan kunnen we gericht bij de regio navragen of het klopt. Dit betekent een win-win voor de actualiteit van zowel de routedatabank als de fietsrouteplanner.

De landelijke routedatabank bevat data van de recreatieve fiets- en wandelnetwerken in Nederland. De informatie wordt actueel gehouden op basis van de informatie van de netwerkbeheerders. Overheden kunnen de data via www.routedatabank.nl gratis downloaden voor het gebruik voor eigen beleids- en beheerdoeleinden.