kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Regionale knooppuntnetwerken

Nederland heeft 40 regionale fietsroutenetwerken. Gezamenlijk beslaan deze bijna 35.000 km aan fietsroute. Daar waar de LF-routes vooral geschikt zijn voor de fietsvakantie, zijn de fietsknooppuntroutes ideaal voor het plannen en fietsen van een dagtocht.

Bewegwijzering

knooppunt bordjeDe werking is heel eenvoudig: fietsers fietsen van knooppunt naar knooppunt. Op een knooppunt kruisen meerdere routes elkaar. Elk knooppunt is voorzien van een nummer en vaak ook een informatiepaneel. De routes tussen twee knooppunten zijn in twee richtingen bewegwijzerd met wit-groene knooppuntbordjes met pijlen.

Fietsplatform als systeembeheerder

De uitvoering van de regionale netwerken is in hoofdlijnen gelijk. Deze uniformiteit is door het Fietsplatform vanuit onze rol als onafhankelijk landelijk coördinatiepunt voor het recreatieve fietsen nadrukkelijk bepleit. De uitgebrachte adviesrapporten hebben in dit verband hun dienst bewezen. De stelling van het Fietsplatform in deze rapporten en in het vele advieswerk op locatie luidde: “als je het doet, doe het dan goed - in het belang van de fietser”. We hebben ons hiermee de afgelopen jaren opgeworpen als 'systeembeheerder' voor de recreatieve fietsroutestructuur in Nederland.

Ontwikkeling netwerken

De fietsnetwerken met knooppuntbewegwijzering zijn in een hoog tempo ontwikkeld. In 2006 waren er nog slechts enkele fietsknooppuntnetwerken. Sinds 2014 is er een landsdekkend aanbod van deze knooppuntnetwerken.

Status routenetwerken 2006status routenetwerken 2014

 

Beheerders van de fietsknoopppuntnetwerken

Bij het ontwikkelen van de regionale fietsknooppuntnetwerken zijn provincies verschillend te werk gegaan. De ene provincie heeft het ontwikkelen van fietsknoopppuntnetwerken volledig aan de regio’s overgelaten; de ander heeft het heft in eigen hand genomen. Dit verklaart de verschillen in omvang van de fietsknooppuntnetwerken.

De verantwoordelijk is niet bij alle fietsknooppuntnetwerken van meet af aan helemaal duidelijk geweest. Er zijn fietsknooppuntnetwerken die als project in markt zijn gezet. Na oplevering bleek onduidelijk wie verantwoordelijk is voor behoud en ontwikkeling ervan. Wij hebben als Fietsplatform inmiddels een goed overzicht van de verantwoordelijke organisaties.

Onderhoud van regionale fietsknooppuntnetwerken

Het onderhoud is voor alle fietsknooppuntnetwerken op een ander manier geregeld. Iedere netwerkbeheerder is verantwoordelijk voor het onderhoud van de bewegwijzering van zijn eigen fietsknooppuntnetwerk. Daarvoor worden veelal aannemers ingehuurd. Maar er zijn ook regio’s die werken met vrijwilligers of eigen personeel om het onderhoud uit te voeren.

Goed onderhoud is belangrijk en kost geld. Het onderhoud moet veelal door gemeenten worden betaald. Dit zijn vaak ook de partijen die kosten voor het onderhoud van de LF-routes dragen. Daarom proberen we samen met de onderhoudinstanties van de knooppuntnetwerken het onderhoud gezamenlijk uit te laten voeren. Dat scheelt in de kosten voor de gemeenten.

Kwaliteitsmonitor fietsregio's

De kwaliteit van de netwerken is over het algemeen goed te noemen. Om te stimuleren dat regio’s de netwerken goed houden en waar mogelijk verbeteren, is het Fietsplatform gestart met een Kwaliteitsmonitor fietsregio's. Hierin kijken we hoe de provincies scoren op diverse aspecten die relevant zijn voor de recreatieve fietser.