kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Netwerk LF-routes

Langeafstand Fietsroutes ofwel LF-routes vormen een wijd vertakt landelijk netwerk van zo'n 3.900 km fietsroutes (2020). Daar waar de knooppunten ideaal zijn voor het fietsen van een dagtocht, zijn de langeafstandsfietsroutes juist erg geschikt voor trektochten of fietsvakanties. Fietsers lezen alles over de LF-routes op de publieksportal nederlandfietsland.nl

In twee richtingen bewegwijzerd

foto bewegwijzeringHet gehele LF-netwerk is in twee richtingen bewegwijzerd. De routemarkering bestaat standaard uit rechthoekige bordjes met daarop de routenaam en het LF-routenummer. Vanaf 2019 verschijnen er nieuwe LF-bordjes in het veld. De LF Maasroute, de LF Kustroute en de LF Zuiderzeeroute zijn de eerste routes met deze nieuwe bewegwijzering. De bordjes zijn wat kleiner en hebben een eenvoudige, heldere opdruk. Je ziet ze in twee richtingen, altijd in combinatie met een knooppuntbordje. De LF-routes sluiten namelijkk naadloos aan op de bekende fietsknooppunten. Hierdoor is het gemakkelijk om over te stappen van het ene netwerk op het andere. Enkele LF-routes maken deel uit van een internationale route, bijvoorbeeld de North Sea Cycle Route en de internationale Rijnfietsroute. Voor afstemming over deze routes onderhoudt het Fietsplatform contact met de European Cyclists' Federation (ECF), beheerder van de EuroVelo routes. Fietsplatform is voor Nederland 'National Coordination Centre'.

Ontwikkeling van LF-routes

LF overzichtskaart 2020Het Fietsplatform heeft het netwerk LF-routes ontwikkeld en uitgezet. Met hulp van vele vrijwilligers is het netwerk op kaart gemaakt. De eerste route is in 1989 bewijzerd. Daarna volgde jaarlijks één nieuwe route. Na 10 jaar worden routes onder de loep genomen en daar waar mogelijk verbeterd (reconstructie).

Synchronisatie met knooppuntnetwerken

Door de opkomst van de knooppuntnetwerken is de focus verlegd naar synchroniseren met knooppuntroutes. Synchroniseren betekent: het gelijktrekken van het tracé van de LF-route en knooppuntroute en het boven elkaar ophangen van beide borden op dezelfde paal. Alle LF-routes zijn gesynchroniseerd met de knooppuntnetwerken.

Onderhoud

Voor ieder LF-bord moet duidelijk zijn wie het onderhoud uitvoert en wie daarvan de kosten draagt. Het Fietsplatform is eigenaar van de LF-routes, maar betaalt niet de kosten van het onderhoud. Bij het verstrekken van een bijdrage voor de aanleg van de routes hebben de provincies expliciet aangegeven dat de kosten voor onderhoud voor rekening van de lagere overheden dienen te komen. Voordat LF-routes werden aangelegd zijn gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden benaderd om de kosten van het onderhoud te dragen. Veelal werden overeenkomsten voor een periode van 10 jaar gesloten.

Het Fietsplatform probeert het onderhoud van de LF-routes onder te brengen bij dezelfde partij die het onderhoud van de knooppuntroutes uitvoert. Als routes zijn gesynchroniseerd, dan hangt er bij ieder LF-bord een knooppuntbord op dezelfde paal. Door het onderhoud bij één partij onder te brengen, blijft de synchronisatie goed in stand en kunnen effciencyvoordelen behaald worden. Omdat de kosten van het onderhoud in de meeste gevallen door de lagere overheden worden gedragen, kan dit een kostenbesparing opleveren. Bij het onderhoud van een gehele LF-routes zijn dan ook veel partijen betrokken. 
 
Door het onderhoud van LF-routes in langlopende onderhoudsovereenkomsten vast te leggen blijft de kwaliteit van de bewegwijzering gegarandeerd. De voorkeur van het Fietsplatform gaat uit naar een overeenkomst met een samenwerkingsverband waarin wordt vastgelegd dat zij het onderhoud van de LF-routes voor een aantal jaar op zich zal nemen. In deze overeenkomst wordt dan een koppeling met het onderhoud van de knooppuntroutes vastgelegd.
Minimale eisen aan het onderhoud zijn:
• een voorjaarscontrole voor Hemelvaartdag waarin alle gebreken worden hersteld en borden worden schoongemaakt.
• Tussentijdse meldingen dienen binnen 4 weken opgelost te worden.

Zie ook het Infoblad Beheer en onderhoud bewegwijzering LF-routes.