kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Netwerk LF-routes

In Nederland is zo'n 3.700 km (2022) aan Langeafstand Fietsroutes ofwel LF-routes. Daar waar de knooppunten ideaal zijn voor het fietsen van een dagtocht, zijn de langeafstandsfietsroutes juist erg geschikt voor trektochten of fietsvakanties. Fietsers lezen alles over de LF-routes op de publieksportal nederlandfietsland.nl

In twee richtingen bewegwijzerd

foto bewegwijzeringLF-routes zijn in twee richtingen bewegwijzerd. De routemarkering bestaat standaard uit rechthoekige bordjes met daarop de routenaam en het LF-routenummer. Vanaf 2019 staan er nieuwe LF-bordjes in het veld. De LF Maasroute, de LF Kustroute, de LF Zuiderzeeroute en de LF Waterlinieroute zijn de eerste vier routes met deze nieuwe bewegwijzering. De bordjes zijn wat kleiner en hebben een eenvoudige, heldere opdruk. Je ziet ze in twee richtingen, altijd in combinatie met een knooppuntbordje.

Enkele LF-routes maken deel uit van een internationale route, bijvoorbeeld de North Sea Cycle Route en de internationale Rijnfietsroute. Voor afstemming over deze routes onderhoudt het Fietsplatform contact met de European Cyclists' Federation (ECF), beheerder van de EuroVelo routes. Fietsplatform is voor Nederland 'National Coordination Centre'.

Doorontwikkeling van LF-routes

Het Fietsplatform heeft het netwerk LF-routes ontwikkeld en uitgezet, met hulp van vele vrijwilligers. De eerste route is in 1989 bewegwijzerd. Daarna volgde jaarlijks één nieuwe route. Na 10 jaar worden routes onder de loep genomen en daar waar mogelijk verbeterd. Dit noemen we een reconstructie.

In 2019 zijn we gestart met de transitie van het LF-netwerk naar een reeks van circa 10 LF-icoonroutes. Door de landelijke dekking van de fietsknooppunten is een netwerkfunctie niet langer nodig.

Doel is om van 26 routes naar circa 10 LF-icoonroutes te gaan. Routes met een sterk thema en veel service en gemak. Realisatie gebeurt per route uit via afzonderlijke projectplannen en aanvragen, in overleg met de betreffende regionale stakeholders (provincies, routebureaus, DMO’s). De sanering van bestaande LF-routes nemen we daarbij mee.

Synchronisatie met knooppuntnetwerken

Bij de landelijke uitrol van de knooppuntnetwerken is altijd goed gelet op het synchroniseren van de LF-routes met knooppuntroutes. Synchroniseren betekent: het gelijktrekken van het tracé van de LF-route en knooppuntroute en het boven elkaar ophangen van beide borden op dezelfde paal. Alle LF-routes zijn gesynchroniseerd met de knooppuntnetwerken.