kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Kwaliteitsaspecten

Belangrijke voorwaarden voor een goede kwaliteit van fietsroutenetwerken zijn:

De routes

Aantrekkelijkheid, afwisseling, veiligheid en de aanwezigheid van voorzieningen zijn en blijven de belangrijkste criteria voor de tracering van zowel de LF-routes als de knooppuntnetwerken. Het LF-net en de knooppuntnetwerken vullen elkaar in het gebruik aan, ze zijn complementair. Daarom is ook het streven dat de tracering van LF-routes volledig samenvalt met de tracering van routes binnen de knooppuntnetwerken. Zo kunnen fietsers eenvoudig overstappen van het ene op het andere soort netwerk. De omvang, schaal en indeling van Nederland maken dat bij een fietstocht al gauw verschillende bestuurlijke grenzen worden gepasseerd, bijvoorbeeld van provincies en onderliggende regio’s. Fietsers willen geen hinder ondervinden van deze grenzen. Routes van twee aangrenzende netwerken moeten naadloos in elkaar overgaan.

Bewegwijzering

Het belangrijkste van fietsroutebewegwijzering is dat deze doet waar deze voor is bedoeld: op een duidelijke manier de weg wijzen, zodanig dat de fietser een route eenvoudig kan volgen. Eenduidigheid en uniformiteit is hierbij heel belangrijk. Daarbij is ook een goede afstemming van de bewegwijzering van de LF-routes en van de knooppuntroutes van belang. Het streven is dat deze altijd bij elkaar op één drager (mast of bermpaal/-plank) komt. LF-aanduidingen op handwijzers dienen te worden beperkt tot kruisingen van LF-routes en belangrijke op-/afstappunten.

Saneren rondritten

Het Fietsplatform blijft pleiten voor sanering van bewegwijzerde rondritten. Enige nuancering is daarbij wel op zijn plaats. De knooppuntnetwerken worden goed gewaardeerd en gebruikt, maar er blijft toch altijd nog een doelgroep voor kant-en-klare bewegwijzerde thematische rondritten. Het Fietsplatform adviseert kritisch naar het aanbod te kijken en alleen zeer populaire thematische rondritten te behouden.

Beheer en onderhoud

Goed onderhoud van de bewegwijzering, zowel van de knooppuntnetwerken als van het LF-net, is enorm belangrijk. Goede, meerjarige afspraken moeten hieronder liggen. Het Fietsplatform streeft daarbij naar efficiencywinst door het onderhoud van de LF-bewegwijzering onder te brengen bij het onderhoud van de bewegwijzering van de knooppuntnetwerken. Ervan uitgaand dat de tracés en de bewegwijzering is gesynchroniseerd ligt hier een duidelijke mogelijkheid om kosten te besparen, dit scheelt een onderhoudsronde.