kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Fietsroute structuur in Nederland

knooppunt bordjeLF-bordjeNederland kent een overzichtelijke fietsroutestructuur van LF-routes (4.500 km) voor meerdaagse tochten en regionale knooppuntnetwerken voor dagtochtfietsers. Deze netwerken hebben een gezamenlijke lengte van ruim 32.000 km. Op basis van knooppunten worden via internet en folders veel themaroutes aangeboden. Het knooppuntensysteem vervangt stapsgewijs de zogenaamde fietsrondritten, herkenbaar aan de zeshoekige bordjes.

Beheer fietsroutenetwerken

kaartje routenetwerken maart 2014Het Fietsplatform is eigenaar en beheerder van de Landelijke Fietsroutes (LF-routes) en functioneert als systeemverantwoordelijke voor de regionale fietsroutenetwerken. We maken ons hard voor uniformiteit in de netwerken in heel Nederland. We zijn echter geen eigenaar van de knooppuntnetwerken; dat zijn de vele regionale samenwerkingsverbanden. Het Fietsplatform heeft wel overzicht over wie de netwerkbeheerders zijn. Zonodig kunnen wij u met een netwerkbeheerder in contact brengen.

Synchronisatie netwerken

Hoewel de twee soorten netwerken een eigen hoofddoelgroep kennen, de lange-afstandsfietser (fietsvakantieganger) en de ommetjes-/dagtochtenfietser, is er veel aan gelegen om ze goed op elkaar aan te laten sluiten.

Sinds 2014 is er sprake van een landsdekkend aanbod van regionale knooppuntnetwerken. Sinds datzelfde jaar zijn ook de LF-routes en knooppuntroutes volledig gesynchroniseerd. Synchroniseren wil zeggen het exact gelijk trekken van de tracering van beide route en het samenbrengen van de borden van beide routes op één paal. Dit biedt de gebruiker meer duidelijkheid, is minder ontsierend in het landschap en levert efficiencywinst op wat betreft het onderhoud. Nu is het zaak om te zorgen de synchronisatie ook bij routewijzigen in stand blijft.

Bekijk de pdf visualisatie status fietsroutestructuur.