kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Fietsroute structuur in Nederland

knooppunt bordjeLF-bordjeNederland kent een overzichtelijke fietsroutestructuur van LF-routes (4.600 km) voor meerdaagse tochten en regionale knooppuntnetwerken voor dagtochtfietsers. Deze netwerken hebben een gezamenlijke lengte van ruim 33.000 km. Op basis van knooppunten worden via internet en folders veel themaroutes aangeboden. Het knooppuntensysteem vervangt stapsgewijs de zogenaamde fietsrondritten, herkenbaar aan de zeshoekige bordjes.

Beheer fietsroutenetwerken

kaartje routenetwerken maart 2014Het Fietsplatform is eigenaar en beheerder van de Langeafstand Fietsroutes (LF-routes) en functioneert als systeemverantwoordelijke voor de regionale fietsroutenetwerken. We maken ons hard voor uniformiteit in de netwerken in heel Nederland. We zijn echter geen eigenaar van de knooppuntnetwerken; dat zijn de vele regionale samenwerkingsverbanden. Het Fietsplatform heeft wel overzicht over wie deze (circa 40) netwerkbeheerders zijn. Zonodig kunnen wij u met hen in contact brengen.

Synchronisatie netwerken

Hoewel de twee soorten netwerken een eigen hoofddoelgroep kennen, de lange-afstandsfietser (fietsvakantieganger) en de ommetjes-/dagtochtenfietser, is er veel aan gelegen om ze goed op elkaar aan te laten sluiten.

Sinds 2014 is er een landsdekkend aanbod van regionale knooppuntnetwerken en zijn ook de LF-routes en knooppuntroutes volledig gesynchroniseerd. Dit houdt in: het exact gelijk trekken van de tracering van beide routes en het samenbrengen van de borden van beide routes op één paal. Dit biedt de gebruiker meer duidelijkheid, is minder ontsierend in het landschap en levert efficiencywinst op wat betreft het onderhoud. Het is zaak om te zorgen dat  de synchronisatie ook bij routewijzigen in stand blijft.