kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Fietsroute structuur in Nederland

Nederland heeft 33.900 km aan fietsroutenetwerken, waarvan 3.900 km LF-routes bedoeld voor meerdaagse fietstochten en regionale fietsknooppunten, vooral geschikt voor dagtochten. Het LF-netwerk is in beweging en transformeert de komende jaren naar een set LF-icoonroutes.

Beheer fietsroutenetwerken

Het Fietsplatform is eigenaar en beheerder van de Langeafstand Fietsroutes (LF-routes) en functioneert als systeemverantwoordelijke voor de regionale fietsroutenetwerken. We maken ons hard voor uniformiteit in de netwerken in heel Nederland. We zijn echter geen eigenaar van de knooppuntnetwerken; dat zijn de vele regionale samenwerkingsverbanden. We hebben wel overzicht wie deze circa 40 netwerkbeheerders zijn. Zonodig kunnen wij u met hen in contact brengen.

Synchronisatie netwerken

Sinds 2014 is er een landsdekkend aanbod van regionale fietsknooppunten en zijn de LF-routes en knooppuntroutes volledig gesynchroniseerd. Dit houdt in: het exact gelijk trekken van de tracering van beide routes en het samenbrengen van de borden van beide routes op één paal. Dit biedt de fietser meer duidelijkheid, is minder ontsierend in het landschap en levert efficiencywinst op wat betreft het onderhoud. Het is belangrijk dat de synchronisatie ook bij routewijzigingen in stand blijft.