kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Netwerkbeheer en promotie

foto paal met knooppunt en LF-bordjeHet Fietsplatform heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardige landelijke fietsroutestructuur, het netwerk LF-routes. Daarnaast hebben we bijgedragen aan een goede landelijke uitrol van de regionale fietsknooppuntnetwerken, en aan de onderlinge aansluiting van beide type netwerken. Door synchronisatie zijn de tracés van de LF-routes en de knooppuntroutes gelijk gaan lopen, en is ook de bewegwijzering bij elkaar gebracht. Dit biedt de gebruiker meer duidelijkheid en levert efficiencywinst op wat betreft het onderhoud.

Van netwerkontwikkeling naar netwerkbeheer

De aandacht verschuift van netwerkontwikkeling naar netwerkbeheer en een efficiënte organisatie daarvan. Het gaat daarbij om kwaliteitsbewaking en waar nodig -verbetering. Het Fietsplatform heeft instrumenten om dit beheer te stroomlijnen. Een mooi voorbeeld is de Landelijke routedatabank waarin alle routes digitaal zijn opgeslagen.

Eerder hadden we als Fietsplatform al het  Meldsysteem Bewegwijzering ontwikkeld. Hiernaast zal het Fietsplatform haar diensten blijven aanbieden aan provincies als adviseur bij de doorontwikkeling van het provinciale netwerk.

Tot slot doet het Fietsplatform aan Productontwikkeling en promotie.