kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Netwerkbeheer en promotie

We hebben als Fietsplatform de afgelopen jaren veel energie gestoken in de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardige landelijke fietsroutestructuur, het netwerk LF-routes. Daarnaast stroomlijnden we de landelijke uitrol van de regionale fietsknooppuntnetwerken. Door synchronisatie zijn de tracés van de LF-routes en de knooppuntroutes gelijk gaan lopen en is ook de bewegwijzering bij elkaar gebracht. Dit biedt de fietser meer duidelijkheid en is efficienter qua onderhoud.

Het LF-netwerk transformeert de komende jaren naar een set van zo'n 10 nationale LF-icoonroutes. Op de speciale projectpagina is er alles over te lezen. De eerste vier LF-icoonroutes zijn gerealiseerd: LF Maasroute, LF Zuiderzeeroute, LF Kustroute en LF Waterlinieroute.

Netwerkbeheer

Veel aandacht is er ook voor netwerkbeheer en een efficiënte organisatie daarvan. Het gaat daarbij om kwaliteitsbewaking en waar nodig -verbetering. We hebben instrumenten om dit beheer te stroomlijnen. Een mooi voorbeeld is de Landelijke routedatabank waarin alle routes digitaal zijn opgeslagen. Maar ook het Meldsysteem voor het melden van foutjes in de bewegwijzering.

Tot slot doet het Fietsplatform aan Productontwikkeling en promotie.