Stuifduin

Natuurplannen bedreigen fietspaden langs de kust

Een enorme berg zand bedreigt het fietspad Blijdensteinsweg tussen Bergen en Schoorl aan Zee. Ook de strandopgang Kattendel bij Bloemendaal is straks niet meer berijdbaar. Dit zijn slechts twee voorbeelden van zandverstuivingen die door natuurbeheerders worden opgewekt met bomenkap, het weghalen van helm en kerven graven.

De opgewekte zandverstuivingen zijn door opdrachtgever provincie Noord-Holland vastgelegd in natuurbeheerplannen, maar hebben zeer negatieve gevolgen voor het fietsnetwerk in de regio. De Fietsersbond, Fietsplatform, ANWB en Wielersportbond NTFU luiden de noodklok. De organisaties pleiten voor een oplossing waarbij fietsers juist van de natuur kunnen blijven genieten, in plaats van er door verbannen worden.

Petitie: behoud de duinfietspaden

Zandverstuivingen bedreigen de fietspaden door de Hollandse duinen. Hierdoor verdwijnen stukken recreatief fietspad voor toerfietsers, ommetjesmakers en strandbezoekers. Wij spreken ons uit tegen afsluiting van de fietspaden en roepen duinbeheerders op de paden toegankelijk te houden. Om de boodschap kracht bij te zetten zijn we een petitie gestart.

Petitie ondertekeningen


Wat is de status?

In een gezamenlijke brief met de ANWB, wielersportbond NTFU en Fietsersbond Bergen hebben we onze zorgen gedeeld met de provincie. In antwoord op de brief volgde een overleg op het provinciehuis in Noord-Holland met o.a. gedeputeerde Rommel.

Naar aanleiding van het gesprek wordt bekeken of het fietsnetwerk in de natuurbeheerplanner kan worden opgenomen. Daarnaast werken Provincie ambtenaren van diverse disciplines aan een langetermijnvisie voor de duinen. Toegezegd is dat we daar op kunnen reageren, zodra deze binnen de provincie is geaccordeerd.Ross Goorden Fietsersbond, Jan-Albert de Leur provincie Noord-Holland, Siemon Top provincie Noord-Holland, Esther Rommel (VVD) gedeputeerde provincie Noord-Holland, Marina van Dijk, Fietsplatform, Jonathan Weegink ANWB en Myron ter Haar NTFU gaan met elkaar in gesprek.

Zwoegende fietsers bij de Blijdensteinsweg in Bergen

Het fietspad maakt deel uit van de belangrijke LF Kustroute, onderdeel van de internationale EuroVelo 12 North Sea Cycle Route. Fietsersbond Bergen kon het niet langer aanzien en besloot het pad te gaan vegen.

‘Als er op de snelweg een hoop zand ligt, wordt het ook weggehaald. Dan wordt ook niet van de automobilisten verwacht dat ze hun auto door het zand gaan duwen.’

Reijnoud de Haan, Fietsersbond Bergen

Berichten over het stuifduin

Een sterke samenwerking van

Meer weten?

Voor vragen over belangenbehartiging.

Marina van Dijk
Belangen

“Goede, aantrekkelijke fietsinfrastructuur draagt bij aan de grote opgave waar ons land voor staat op het gebied van gezondheid, klimaat en kwaliteit van de leefomgeving. ”

Blijf op de hoogte

van onze activiteiten en van fietsrecreatienieuws in het algemeen via onze b2b nieuwsbrief.

Volg ons