kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Partners

Als onafhankelijk coördinatiepunt voor het recreatieve fietsen is samenwerken het motto bij het Fietsplatform. Binnen het bestuur van de stichting gebeurt dat met sleutelorganisaties ANWB, Fietsersbond en Wielersportbond NTFU.

We werken daarnaast nauw samen met regionale routebureaus, en faciliteren daarbij landelijke kennisdeling en afstemming. Ook onderhouden we contact met tal van andere partijen die direct of indirect met fietsrecreatie/-toerisme in ons land te maken hebben. Van vertegenwoordigers van het toeristisch bedrijfsleven tot terreinbeheerders. En van kennis- en onderzoeksinstellingen tot organisaties in de sfeer van gezondheidsbevordering.

Vanuit internationale samenwerking is het Fietsplatform aangesloten bij de ECF (European Cyclists’ Federation) en bij DCE (Dutch Cycling Embassy). 

Vertegenwoordigd in bestuur


ANWB

logo ANWBDe Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB is met ruim 4,5 miljoen leden de grootste vereniging in Nederland. De ANWB komt op voor de belangen van de leden op het gebied van vakantie, vrije tijd en mobiliteit. Daarnaast biedt de ANWB producten, diensten en advies op het gebied van hulpverlening, reizen en verzekeringen. ANWB was de initiatiefnemer voor oprichting van het Fietsplatform.

Fietsersbond
FietsersbondDe Fietsersbond is de belangenbehartiger voor alle 13,5 miljoen fietsers in Nederland en zet zich succesvol in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen, fietsen te stallen en voor betere fietsroutes. De Fietsersbond heeft zo'n 31.000 leden, 160 lokale afdelingen in het land en 1.800 actieve vrijwilligers.

Wielersportbond NTFU    
logo NTFU nwWielersportbond NTFU behartigt de belangen van de sportieve fietser. Ze zetten zich in voor kwaliteit en veiligheid binnen de wielersport. Samen met haar verenigingen en partners bieden ze sportieve fietsers mooie toertochten, trainingen en clinics, praktische kennis over de wielersport én aantrekkelijke producten en diensten.

Naar boven

Regionale routebureaus

Samen met 18 regionale routebureaus werken we aan ontwikkeling en innovatie van het landelijk routeaanbod. Ook het beheer en onderhoud gebeurt in afstemming met de routebureaus. 

Andere samenwerkingspartners

logo De Groene KoepelDe Groene Koepel
Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur zet zich in voor een duurzame ontwikkeling van groene verblijfsaccommodatie in Nederland en vlak over de grenzen, waaronder het netwerk van Natuurkampeerterreinen, Trekkershutten en GroepsNatuurkampeerterreinen. De focus ligt op natuurbeleving, duurzaamheid, cultuurhistorie en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

HISWA-RECRON
HISWA-RECRON streeft naar een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat in de watersport- en recreatiebranche en behartigt de collectieve en individuele belangen van ruim 2.500 leden.

Koninklijke Horeca Nederland
logo KHNKoninklijke Horeca Nederland (KHN) is dé brancheorganisatie voor de horecaondernemer en vertegenwoordigt zo'n 19.000 leden. Er zijn ruim 241 lokale afdelingen. De verschillende afdelingen vallen onder één van de 16 regio’s.

NBTC Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen
Als de nationale destinatiemanagement-organisatie van en voor Nederland zorgt het NBTC op basis van relevante kennis en inzichten voor een nationale visie op toerisme. Op basis van deze visie inspireren, verbinden en faciliteren zij steden, regio’s, ondernemers en andere belanghebbenden in en om de bestemming Nederland.

VVV Nederland
logo VVVVVV Nederland ontwikkelt 'VVV' tot een toonaangevend merk op het gebied van recreatie, toerisme en vrije tijd in Nederland. VVV Nederland ondersteunt en coördineert een landelijk netwerk van professionele VVV organisaties. Kernbegrip is gastheerschap. Voor toeristen, bezoekers en inwoners. Ten dienste van het bedrijfsleven en de overheid.

Rai vereniging, afdeling fietsen

logo Rai VerenigingDe RAI Vereniging is de vertegenwoordiger van fabrikanten en importeurs van wegtransportmiddelen, waaronder ook voor fietsen (RAI: Rijwiel- en Automobiel Industrie). De vereniging maakt zich sterk voor een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat in de mobiliteitsbranche.


Verder is er samenwerking met tal van specifieke organisaties op het gebied van recreatie, natuur & landschap en vervoer. Een greep: Staatsbosbeheer, Vereniging Vrienden op de Fiets, Stichting Bed and Breakfast Nederland, Stayokay, Nivon, Vereniging Vrienden van de Voetveren en NS.

Naar boven

Internationale partners

logo ECF Eurovelo
Voor de internationale informatie- en kennisuitwisseling onderhoudt het Fietsplatform nauw contact met de in Brussel gevestigde European Cyclists' Federation (ECF).
Het Europese fietsroutenetwerk EuroVelo is een project van de ECF, in samenwerking met nationale en regionale partners.

logo Dutch Cycling Embassy We zijn ook aangesloten bij DCE (Dutch Cycling Embassy) en werken daarmee samen aan internationale kennisdeling op het gebied van het fietsen.

 

Naar boven