kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Kwaliteitsmonitor fietsregio's

De kwaliteitsmonitor is een benchmark die regio’s moet prikkelen om het recreatieve fietsen in Nederland op een hoog niveau te houden en/of naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen. Het Fietsplatform heeft, vanuit haar onafhankelijke positie, beeldmerk fietsregio 5 sterinitiatief genomen voor het ontwikkelen en uitvoeren van dit landelijk vergelijkend onderzoek naar de kwaliteit van fietsregio’s. Dit is een effectief instrument gebleken voor het stimuleren van kwaliteitsbehoud en -verbetering. Eerdere Kwaliteitsmonitoren kregen veel aandacht en hebben kwaliteitsimpulsen gestimuleerd.

Kwaliteitsmonitor 2015

De resultaten van de Kwaliteitsmonitor 2015 zijn op 19 mei 2015 bekend gemaakt. In het onderzoek zijn elf Nederlandse provincies meegenomen. De provincie Flevoland is buiten beschouwing gelaten. Zij wilden als enige provincie niet meewerken aan de kwaliteitsmonitor.  In 2014 is geen kwaliteitsmonitor uitgebracht, dat jaar is gebruikt om samen met regionale partners te werken aan een herziening van de monitor. De kwaliteitsmonitor 2015 richt zich nu alleen op de Nederlandse provincies en kent een verbeterde opzet. De gemeten gegevens hebben betrekking op 2014.

Gebleven is het sterrensysteem, waarbij regio’s 1 tot 5 sterren kunnen krijgen. Het gaat hier dus niet zozeer om wat de beste regio is maar wat hun 'sterrenstatus' is. Het Fietsplatform communiceert de objectieve kwaliteitscertificering, uitgedrukt in het aantal sterren van de regio’s, ook richting het publiek. Daartoe is een logo ontworpen dat regio’s ook mogen gebruiken in hun uitingen.

De kwaliteitsmonitor 2015 bestaat nu uit twee onderdelen:
1.    de kwaliteit van het routenetwerk (knooppunt- en LF-routes) en
2.    de kwaliteit van de randvoorwaarden.
Per onderdeel zijn hoofdindicatoren uitgewerkt. Voor de kwaliteit van het routenetwerk zijn dat: a) uitvoering en b) beheer en onderhoud. Voor de kwaliteit van de randvoorwaarden zijn dat: a) aantrekkelijkheid van de omgeving, b) voorzieningen langs de routes, c) provinciale betrokkenheid, d) toegankelijkheid van de route-informatie en e) het algemene oordeel van de consument. Elke hoofdindicator heeft verschillende meetbare subindicatoren. Regio’s kunnen 1 tot 5 sterren verdienen, mede op basis van hun inspanningen. De gegevens hebben betrekking op 2014.

Het gaat goed met het aanbod voor de recreatieve fietser in Nederland. Geen enkele regio scoort onder de 3 sterren bij de totaalwaardering. Dit klopt met het algemene beeld: in Nederland Fietsland bestaan geen slechte fietsgebieden, hooguit minder goede. Twee provincies scoren 5 sterren: Friesland en Drenthe. Zes provincies scoren 4 sterren: Groningen, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

De provincies Friesland, Drenthe, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg kregen er een ster bij. Gelderland komt op basis van de meetgegevens van 2014 net onder de vier sterren en levert daarmee één ster in ten opzichte van 2012 en 2013. Dit heeft mede te maken met het feit dat de beheerder van het Veluws fietsroutenetwerk, het Veluws Bureau voor Toerisme, failliet is gegaan. In 2014 waren er daardoor geen duidelijke afspraken over onder andere het beheer en onderhoud. Inmiddels zijn hierin grote stappen gezet; afspraken zijn gemaakt over de financiering van het onderhoud en alle openstaande meldingen over de bewegwijzering zijn opgelost. Hierdoor zal de score van Gelderland in een volgende kwaliteitsmeting ongetwijfeld hoger zijn.

Download hier de tabel met resultaten. Er is ook uitgebreid rapport beschikbaar. Zie linkerkolom.