Afronding pilot stroomlijning fietsroutedata

Afronding pilot stroomlijning fietsroutedata

www.fietsplatform.nl › Afronding pilot stroomlijning fietsroutedata

Voor stroomlijning van de fietsroutedata in de landelijke Routedatabank hebben we dit jaar met een pilotgroep van route(data)beheerders meerdere werkgroepsessies gehad. Veel aandacht ging uit naar het uniformeren van aangeleverde data. In de laatste, derde sessie lag de focus op het presenteren van de pilotresultaten.