nederland het beste fietsland

Nu en in de toekomst, samen maken we het waar

25 JAAR FIETSKNOOPPUNTEN NEDERLAND

Iedereen kent ze wel: de witte routebordjes met groene cijfers. Niet verwonderlijk, want anno 2024 zijn er zo’n 9.500 fietsknooppunten in Nederland. Heel het land is bedekt met een fijnmazig fietsroutenet van 34.500 km. Met onze adviserende rol droegen we bij aan de totstandkoming van een indrukwekkend landsdekkend netwerk. We vieren 25 jaar fietsknooppunten Nederland: de vlag mag uit!

Toekomstperspectief en actieagenda

Het recreatieve fietsgebruik groeit al jaren, maar paden en
wegen zijn hier niet op berekend. In het perspectief ‘Het recreatieve fietslandschap in 2030’ geven we een inkijk in hoe de toekomst van het beste recreatieve fietsland van de wereld er volgens ons uitziet. Voor welke opgaven we staan en wat er moet gebeuren. In de bijbehorende actieagenda vind je concrete handvatten om mee aan de slag te gaan.

Actueel

Vacature medewerker routes

Vacature medewerker routes

Op het bureau van Fietsplatform is een vacature medewerker routes. Je helpt mee aan het behoud, de doorontwikkeling en de ontsluiting van de landelijke fietsroutestructuur. Je coördineert het beheer, de kwaliteit en de vernieuwing van de LF-routes. Je doet dit in afstemming met weg- en netwerkbeheerders en met vrijwilligers.

UITGELICHT | VRIJETIJDSONDERZOEK

Het recente Nederlandse Vrijetijdsonderzoek (NVTO) belicht uitgebreid de vrijetijdsbesteding van Nederlanders. Het NVTO – opvolger van het CVTO – kijkt naar de participatiegraad, meest ondernomen activiteiten en bestedingspatronen. Fietsen staat op nummer twee, met 250 miljoen activiteiten.

Nederlanders fietsen voor hun plezier
Knooppunten
LF-route
Bestedingen fietsvakanties

De fietscijfers spreken voor zich

We verzamelen, bundelen en delen cijfers rondom het recreatieve fietsen in Nederland. Van aantal kilometers fietspad tot bestedingen onderweg.

Fietsen

Fietsen in Nederland lijkt zo vanzelfsprekend

maar prettig, veilig en makkelijk kunnen fietsen gaat niet vanzelf. Daarom werken we elk dag aan het instandhouden en verbeteren van de recreatieve fietsmogelijkheden.

Kennisbundeling

We verzamelen, analyseren en delen onderzoeken en kennis rondom het recreatief fietsen. In binnen- en buitenland.

Belangenbehartiging

We maken ons er hard voor dat fietsers veilig en aantrekkelijk kunnen blijven fietsen.

Landelijk routebeheer

We beheren de LF-routes en monitoren de kwaliteit en uniformiteit van de knooppuntnetwerken.

Promotie & producten

Informeren, inspireren en motiveren van fietsers. Dit doen we via een portal, fietsgidsen en LF-app.

Bereikt

Dit hebben we al bereikt

Nederland als beste fietsland van de wereld. Die ambitie maken we graag waar. Sinds onze oprichting in 1987 hebben we een flinke stempel gedrukt op het fietslandschap. We zorgden voor:

Uniforme uitrol knooppuntnetwerken

Een landsdekkend netwerk van zo’n veertig regionale netwerken. Wij borgden de uniformiteit bij de uitrol over Nederland.

Hoogwaardige langeafstandsfietsroutes

LF-routes zijn de mooiste vakantieroutes door Nederland. Fietsers waarderen de afwisseling en het gemak.

Landelijk databeheer routes

Op één centrale plek beheer van routedata voor fietsen wandelen mountainbiken en paardrijden.

Activiteiten

Een greep uit onze activiteiten

We hebben partners veel te bieden. Van routes op maat tot adviesrapporten. En heel belangrijk, de recreatieve fietser heeft hier volop voordeel van.

Routedatabank

Alle digitale geo-informatie van recreatieve routes op één centrale plek.

LF-weekendtochten

Laat fietsers kennismaken met het langeafstands-fietsen, én met de regio.

Traptrip

Speciaal voor kinderen. Twee of drie dagen fietsen vanuit de stad.

Fietsers welkom!

Profileer je fietsvriendelijke horecabedrijf in print en in apps, planners en sites.

Samen

Samen maken we het waar

Ons werkveld is breed en divers. Met veel professionele partners werken we al jaren samen. We delen kennis en geven advies. Tot waardering van velen.

Onze samenwerking met het Fietsplatform bestaat al vele jaren, en kennis en kunde op het gebied van routebeheer en -aanleg delen wij met elkaar.”
Dick Dijkstra

Recreatieschap Drenthe

“Ik ben erg blij dat het Fietsplatform ons met analyses en rapporten helpt bij de aanleg van ons fietsroutenetwerk. Ze hebben decennia ervaring ”
Marco Berends

Danish Cycle Turism

“Fijn dat in het maatwerk-rapport cijfers en inzichten op provinciaal niveau gebundeld zijn. Dit helpt zeker bij komende doorontwikkelingen.”
Jeroen van Noort

Routebureau Utrecht

Blijf op de hoogte

van onze activiteiten en van fietsrecreatienieuws in het algemeen via onze b2b nieuwsbrief.

Volg ons