kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Bureau

team Fietsplatform 2019

Het bureau van het Fietsplatform bestaat uit een klein team beroepskrachten. Wij worden zowel op kantoor als ‘in het veld’ ondersteund door zo'n 150 enthousiaste vrijwilligers.
Kijk bij contact voor het adres en de route naar het kantoor in Amersfoort.

Bureaumedewerkers

Eric Nijland (directeur)
dagelijkse leiding organisatie, beleid, bestuur, kenniscoördinatie, coördinatie belangenbehartiging, externe contacten
enijland@fietsplatform.nl

Leon Hoogsteen (PR, product & positionering)
(online) marketing, web analytics, productontwikkeling, uitgeverij
lhoogsteen@fietsplatform.nl

Jantien van de Brug (projectmedewerker LF-routes)
organisatie onderhoud LF-routes, projectondersteuning
jvdbrug@fietsplatform.nl

Jon Rietman (GIS-medewerker)
beheren, analyseren en leveren van GIS-data, routedatabank
jrietman@fietsplatform.nl

Marina van Dijk (medewerker communicatie en productontwikkeling)
communicatie LF-icoonroutes, webbeheer, nieuwsbrieven, social media, Fietsers Welkom!, donateursprogramma
mvandijk@fietsplatform.nl

Anita Bakker (coördinator voorlichting en promotie)
webbeheer, nieuwsbrieven, voorlichtingsmateriaal, social media, beursdeelname, consumentenvragen, pers, bestuursvergaderingen
abakker@fietsplatform.nl

Janiet Kempen (bureaumanager)
secretariaat, boekhouding, verkoop, financiën, personele aangelegenheden
jkempen@fietsplatform.nl

Derk Visser (tijdelijk projectmedewerker)
actualiseren van de kwaliteitscriteria van de fietsroutestructuur in NL,
begeleiding uitrol  LF-icoonroutes
dvisser@fietsplatform.nl

Op foto vlnr voor:  Leon, Marina,  Janiet en Eric. Achter: Jon, Anita en Jantien

Vrijwilligers

Het meeste 'buitenwerk' wordt gedaan door de circa 150 vrijwilligers van de stichting: enthousiaste fietsers die de routes verkennen, beschrijven en inspecteren. Ook beurzen en evenementen draaien grotendeels op de inzet van vrijwilligers; zij helpen mee met het opbouwen van de stand en geven voorlichting aan beursbezoekers.

Vaste bureaumedewerker is Jan Chaudron. Hij komt wekelijks een dag helpen met werkzaamheden voor de adoptietrajecten en Fietsers Welkom! Daarnaast verrichten incidenteel vrijwilligers hand- en spandiensten op kantoor, bijvoorbeeld bij het voorbereiden van nieuwe gidsen en het verzorgen van mailings.