kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Over het Fietsplatform

Het Fietsplatform is opgericht in 1987 als onafhankelijk coördinatiepunt/samen-werkingsverband voor het recreatieve fietsen in ons land. In het bestuur van de stichting zijn sleutelorganisaties die met dit onderwerp te maken hebben vertegenwoordigd: ANWB, Fietsersbond en Wielersportbond NTFU.

Hiernaast onderhoudt het Fietsplatform contact met tal van andere partijen die direct of indirect met fietsrecreatie/-toerisme in ons land te maken hebben, van vertegenwoordigers van het toeristisch bedrijfsleven tot en met terreinbeheerders en van kennis- en onderzoeksinstellingen tot en met organisaties in de sfeer van de gezondheidsbevordering - het werkterrein is zeer ruim. Het Fietsplatform is aangesloten bij de ECF (European Cyclists’ Federation) en bij DCE (Dutch Cycling Embassy).

Doel

Doelstelling van het Fietsplatform is om samen met deze en andere organisaties …
“… de mogelijkheden voor het recreatieve fietsen in Nederland te bevorderen en het gebruik van deze fietsmogelijkheden te stimuleren” (herziene statuten; nov. 2007).

Om dit doel te bereiken onderscheidt het Fietsplatform twee kerntaken:
 
1. Realisatie topkwaliteit landelijk fietsroutenet
Borging/verbetering kwaliteit landsdekkend routenet: LF-routes en - in samenwerking met regiopartners - aansluitende knooppuntroutes (kernwoorden: continuïteit en uniforme basiskwaliteit) .
2. Ontsnippering kennis & informatie (landelijke coördinatie)
Bundelen feiten/cijfers, vermeerderen, delen; vraag en aanbod in beeld (kernwoorden: ontsnippering kennis). Stimuleren bekendheid en gebruik mogelijkheden routerecreatie en routeaanbod -  in samenwerking met regiopartners (kernwoorden: ontsnippering voorlichting/promotie).
 

Organisatie

De uiteenlopende activiteiten worden aangestuurd en/of uitgevoerd door een klein team bureaumedewerkers, ondersteund door groot aantal vrijwilligers, verspreid over het land. Met name voor de LF-routes verrichten zij veel werk. Het Fietsplatform werkt nauw samen met stichting Wandelnet, dat in hetzelfde pand in Amersfoort huist.

Middelen

De activiteiten worden gefinancierd met (project)subsidies, bijdragen van aangesloten organisaties en eigen inkomsten. Eigen inkomsten worden verkregen via verkoop van publicaties en diensten. Het Fietsplatform heeft geen winstoogmerk; een eventueel positief resultaat bij deelactiviteiten wordt gebruikt ter dekking van andere activiteiten in het verlengde van de algemene doelstelling van de stichting.

ANBI

Stichting Landelijk Fietsplatform is aangemerkt als ANBI, Algemeen nut beogende instelling. Zoals de ANBI-regels vragen, publiceren wij op onze website een aantal verplichte gegevens. Dankzij de ANBI status kunnen, onder bepaalde voorwaarden, donaties aan het Fietsplatform als aftrekpost bij de belastingaangifte worden opgevoerd.