kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Fietsplatform en partners

Het Fietsplatform is opgericht in 1987 als onafhankelijk landelijk kennis-, informatie- en coördinatiepunt voor het recreatieve fietsen in Nederland.

Onze missie

Op de fiets beleef je Nederland op z’n mooist. Het is onze missie om Nederland het beste recreatieve fietsland in de wereld te laten zijn, nu en in de toekomst. Deze missie brengen wij in de praktijk door fysieke en bestuurlijke barrières weg te nemen, door het delen van kennis met professionele partners en het bieden van inspiratie en informatie aan recreatieve fietsers uit binnen- en buitenland. Als netwerkorganisatie zorgen we voor verbinding tussen regionale, provinciale, landelijke én internationale partijen. Wij maken van fietsen in Nederland een grenzeloze ervaring: veilig, makkelijk en leuk.

Organisatie

Een klein team bureaumedewerkers voert de activiteiten uit, ondersteund door zo'n 100 actieve vrijwilligers, verspreid over het land. Met name voor de LF-routes verrichten zij veel werk. We werken nauw samen met stichting Wandelnet, dat in hetzelfde pand in Amersfoort huist.

Middelen

De activiteiten worden gefinancierd met (project)subsidies, bijdragen van aangesloten organisaties en eigen inkomsten. Eigen inkomsten zijn er via verkoop van publicaties en diensten. Het Fietsplatform heeft geen winstoogmerk; een eventueel positief resultaat bij deelactiviteiten wordt gebruikt ter dekking van andere activiteiten in het verlengde van de algemene doelstelling van de stichting.

ANBI

Stichting Landelijk Fietsplatform is aangemerkt als ANBI, Algemeen nut beogende instelling. Zoals de ANBI-regels vragen, publiceren wij op onze website een aantal verplichte gegevens. Dankzij de ANBI status kunnen, onder bepaalde voorwaarden, donaties aan het Fietsplatform als aftrekpost bij de belastingaangifte worden opgevoerd.