kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Promotie en product ontwikkeling

Het gebruik van de fietsroutenetwerken is goed, maar het Fietsplatform wil stimuleren dat er nog meer mensen bekend mee raken en ze gaan gebruiken. 

We nemen zelf initiatieven voor promotie en productontwikkeling, maar willen nadrukkelijk stimuleren dat ook andere partijen naast de fietsknooppunten ook de LF-routes meenemen in de promotie- en marketingactiviteiten. Provinciale en regionale bureaus voor toerisme, maar ook lokale VVV’s kunnen in dat opzicht veel betekenen. Hetzelfde geldt voor het toeristisch bedrijfsleven: de horeca, recreatieondernemers en touroperators.

Het Fietsplatform is zelf de initator van: