kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Promotie en product ontwikkeling

Het gebruik van de fietsroutenetwerken is goed, maar het Fietsplatform wil stimuleren dat er nog meer mensen bekend mee raken en ze gaan gebruiken. 

Het Fietsplatform neemt zelf initiatieven voor promotie en productontwikkeling, maar wil nadrukkelijk stimuleren dat ook andere partijen het LF-netwerk meenemen in de promotie- en marketingactiviteiten. Per slot van rekening is het LF-netwerk weliswaar ontwikkeld door ons, het is zeker niet alleen van ons. Provinciale en regionale bureaus voor toerisme, maar ook lokale VVV’s kunnen in dat opzicht veel betekenen. Hetzelfde geldt voor het toeristisch bedrijfsleven: de horeca, recreatieondernemers en touroperators.

Het Fietsplatform is zelf de initator van: