kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

LF Zuiderzeeroute

beeldmerk LF Zuiderzeeroute De Zuiderzeeroute is een aaneenschakeling van meerdere, apart bewegwijzerde, LF-routes (LF21, 22 en 23). Deze worden samengevoegd tot één route met een herkenbare uitstraling en eenduidige bewegwijzerin wat bijdraagt tot de Zuiderzeeroute als sterk merk.

Stand van zaken
Bij de aanpassing van de Zuiderzeeroute doorlopen we de volgende fasen: voorverkenning > tracéverkenning > plan/subsidieaanvraag > bewegwijzering > productontwikkeling > oplevering/publiciteit. Het project- en tracévoorstel is ingediend en eind 2019 goedgekeurd. Voeding hiervoor was onder andere input uit twee bijeenkomsten met verschillende regionale partners en partijen. Begin 2020 is de aanpassing van de bewegwijzering gestart en achter de schermen werken we aan de productontwikkeling. De geplande officiële opening op 16 april hebben we vanwege het coronavirus afgelast. We werken aan een 'virtuele' lancering van de route, de gids en bijbehorende app, voor als de tijd daar rijp voor is.

De Zuiderzeeroute als icoonroute
Het sterke thema van de Zuiderzeeroute maakt van dit fietsrondje een ideale ‘icoonroute’. Daarom wordt de bestaande Zuiderzeeroute de komende jaren omgetoverd tot een van de LF-icoonroutes. Maar wat houdt dat precies in?

  • Interessante highlights op de route worden nog zichtbaarder gemaakt. Denk aan het beschermde stadsgezicht van Urk of kunst op de Afsluitdijk. Maar ook aan historische verhalen, zoals de geschiedenis van de VOC, de watersnoodramp en de achtergrond van de vele vissersdorpjes.
  • Samen met partners zetten we de route op de kaart. Nationaal en internationaal. Door een samenwerking met routebureaus, horecaondernemers, campingeigenaren, gemeenten, toeristische organisaties en andere betrokkenen.
  • Icoonroutes zijn flexibel in te vullen: zo kan men de hele Zuiderzeeroute als fietsvakantie fietsen, maar kunnen fietsers ook een dagtocht plannen door gebruik te maken van de aangrenzende knooppunten.
  • Bij elke icoonroute staan gemak en service centraal. Er komen diverse service- en informatieproducten.

Samen met projectpartners
Alle icoonroutes worden samen met regionale partners samengesteld. Daarbij kijken we naar succesvolle bestaande routes én kansrijke trajecten. Samenwerken betekent voor ons:

  • Gezamenlijk de tracering bepalen. Aantrekkelijkheid, afwisseling en comfort vormen hierbij belangrijke criteria.
  • Met elkaar vaststellen welke toeristische hot spots worden aangedaan. Zeker als ze te maken hebben met het thema van de route. Door middel van knooppunten kunnen we hot spots die niet aan de Zuiderzeeroute liggen toch met deze icoonroute verbinden.
  • Samen zoeken naar voldoende aanbod van stopplekken direct langs de route. Dat is fijn voor de fietser en economisch aantrekkelijk voor de regio.
  • Een gezamenlijke inzet in de promotie van de route: samen bereiken we veel meer fietsers dan ieder alleen. Zowel regionaal, als nationaal en internationaal.

Verschillende partners hebben hun steun al uitgesproken voor de LF-icoonroutes. Lees hier hun verhalen. Wilt u als partner bijdragen aan de Zuiderzeeroute? Mail ons voor meer informatie.