kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

LF Maasroute

beeldmerk LF Maasroute De LF Maasroute is de eerste LF icoonroute. Afgeleid van de bestaande LF3 Maasroute en LF12 Maas- en Vestingroute is een nieuw tracé vastgesteld, in nauw overleg met regionale en lokale stakeholders. Ingezet is hierbij op optimale beleving van het stroomgebied van de Maas. Het resultaat is een prachtige, afwisselende route.

Doordat overal is aangesloten op de knooppuntroutes kan makkelijk aangehaakt worden op de Maasroute, bijvoorbeeld met lokale themaroutes. De LF Maasroute is niet alleen één van de icoonroutes van Nederland Fietsland maar vormt tevens het Nederlandse deel van de internationale Maasfietsroute. De fietser kan hiermee van bron tot monding de Maas affietsen.

Plaatsing nieuwe bewegwijzering
Goede doorgaande bewegwijzering is één van de pijlers van de nationale icoonroutes. De bestaande uitvoering van LF-bewegwijzering dateert al van 1989. De transitie van het LF-netwerk is hét moment om de bewegwijzering aan te pakken. Routepunt VVV Zuid-Limburg heeft in september de eerste nieuwe bordjes van de LF Maasroute aangebracht. Vervolgens voert Routebureau Noord- en Midden-Limburg het veldwerk uit. Noord-Brabant, Gelderland en Zuid-Holland volgen daarna. Het Fietsplatform coördineert de uitvoering en bewaakt de continuïteit en uniformiteit. De bewegwijzering wordt dus zo veel mogelijk buiten het fietsseizoen uitgevoerd. bordje MaasrouteDe planning is dat de nieuwe bewegwijzering begin maart 2019 overal gereed is. Met de nieuwe bewegwijzering wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de wensen van de fietser (eenvoudiger én duidelijker) en de regionale beheerders (compacter).