kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

LF Maasroute

beeldmerk LF Maasroute

De LF Maasroute is de eerste LF icoonroute. Afgeleid van de bestaande LF3 Maasroute en LF12 Maas- en Vestingroute is een nieuw tracé vastgesteld, in nauw overleg met regionale en lokale stakeholders. Ingezet is hierbij op optimale beleving van het stroomgebied van de Maas. Het resultaat is een prachtige, afwisselende route.

Doordat overal is aangesloten op de knooppuntroutes kan makkelijk aangehaakt worden op de Maasroute, bijvoorbeeld met lokale themaroutes. De LF Maasroute is niet alleen één van de icoonroutes van Nederland Fietsland maar vormt tevens het Nederlandse deel van de internationale Maasfietsroute. De fietser kan hiermee van bron tot monding de Maas 'affietsen'.

Nieuwe bewegwijzering
bordje MaasrouteGoede doorgaande bewegwijzering is één van de pijlers van de nationale icoonroutes. De bestaande uitvoering van LF-bewegwijzering dateert al van 1989. De transitie van het LF-netwerk is hét moment om de bewegwijzering aan te pakken. Routepunt VVV Zuid-Limburg heeft in september 2018 de eerste nieuwe bordjes van de LF Maasroute aangebracht. Vervolgens voerden Routebureau Noord- en Midden-Limburg het veldwerk uit. Noord-Brabant, Gelderland en Zuid-Holland volgden daarna. Het Fietsplatform coördineerde de uitvoering en bewaakt de continuïteit en uniformiteit.

Met de nieuwe bewegwijzering wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de wensen van de fietser (eenvoudiger én duidelijker) en de regionale beheerders (compacter).  

Gemak met eigen website, gids en route-app
Naast de verbeterde tracering en nieuwde routebordjes is er ook een handige nieuwe fietsgids, bijbehorende gratis app én een eigen meertalige website: www.lfmaasroute.nl.