kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

LF Kustroute

beeldmerk LF KustrouteBij de LF Kustroute zijn de bestaande routes LF1 Noordzeeroute en LF10 Waddenzeeroute gecombineerd tot één doorgaande route tussen Cadzand-Bad en Bad Nieuweschans. De route is onderdeel van de internationale NorthSea Cycle Route; EuroVelo 12.

Het doel is: één toproute langs de Noordzee- en Waddenzeekust in Nederland en het versterken van de koppeling met de Waddeneilanden.

Het concept projectplan met tracévoorstel van de LF Kustroute is eind oktober 2019 tijdens een meeting met regionale partners goedgekeurd. Daarna kwam de focus te liggen op de uitwerking van het projectplan: opdrachten tot herbewegwijzering uitzetten en starten van de productontwikkeling. De geplande fysieke opening is met het oog op het coronavirus geannuleerd. Op 10 juli is de route online gelanceerd.

Bewegwijzering
De transitie van het LF-netwerk is hét moment om de bewegwijzering aan te pakken. Met de nieuwe bewegwijzering is nadrukkelijk rekening gehouden met de wensen van de fietser (eenvoudiger én duidelijker) en de regionale beheerders (compacter).  

Naast de verbeterde tracering en nieuwe routebordjes is er ook een handige nieuwe fietsgids, bijbehorende gratis app én een eigen website: www.lfkustroute.nl.