kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

LF Kustroute

beeldmerk LF Kustroute Bij de geplande LF Kustroute worden de bestaande routes LF1 Noordzeeroute en LF10 Waddenzeeroute gecombineerd tot één doorgaande route tussen Cadzand en Bad Nieuweschans. De route blijft onderdeel van de internationale NorthSea Cycle Route; EuroVelo 12.

Het doel is: één toproute langs de Noordzee- en Waddenzeekust in Nederland en het versterken van de koppeling met de Waddeneilanden.

Status
Het concept projectplan met tracévoorstel van de LF Kustroute is gereed en eind oktober 2019 tijdens een meeting met regionale partners goedgekeurd. We gaan nu verder met de uitwerking van projectplan.