kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

LF Kustroute

beeldmerk LF KustrouteBij de geplande LF Kustroute worden de bestaande routes LF1 Noordzeeroute en LF10 Waddenzeeroute gecombineerd tot één doorgaande route tussen Cadzand-Bad en Bad Nieuweschans. De route blijft onderdeel van de internationale NorthSea Cycle Route; EuroVelo 12.

Het doel is: één toproute langs de Noordzee- en Waddenzeekust in Nederland en het versterken van de koppeling met de Waddeneilanden.

Status
Het concept projectplan met tracévoorstel van de LF Kustroute is gereed en eind oktober 2019 tijdens een meeting met regionale partners goedgekeurd. Daarna kwam de focus te liggen op de uitwerking van het projectplan: opdrachten tot herbewegwijzering uitzetten en starten van de productontwikkeling. De geplande fysieke opening is met het oog op het coronavirus geannuleerd. Op 10 juli zullen we de route online lanceren.