kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Partners

De ontwikkeling van nationale (LF-)icoonroutes wordt gesteund door:

ANWB Routebureau Groningen
Fietsersbond Recreatieschap Marrekrite
Wielersportbond NTFU Recreatieschap Drenthe
ECF/EuroVelo Routenetwerken Twente
NBTC Holland Marketing Stichting Achterhoek Toerisme
RECRON Fietsroutenetwerk Veluwe
Gastvrij Nederland RBT KAN / Visit Veluwe
Stichting De Groene Koepel RBT Rivierenland
Vrienden op de Fiets Uit(r)waarde
Fietsvakantiewinkel Recreatie Noord-Holland
  Recreatieschap Westfriesland
  Routebureau Zeeland
  Routebureau Noord- en Midden-Limburg
  Routepunt Zuid-Limburg


ANWBlogo-ANWB
(vertegenwoordigd in bestuur Fietsplatform)

foto Marga de Jager - ANWB“Als één van de initiatiefnemers van zowel de LF-routes als het Landelijk Fietsplatform steunen we de visie en het plan van aanpak voor de doorontwikkeling van de LF-routes van harte. Routes zijn geen statisch product. Alleen al de opkomst van de elektrische fiets maakt een herziening van het aanbod van langeafstandfietsroutes noodzakelijk. Voor de langeafstandfietsroutes zien we een belangrijke coördinerende rol voor het Landelijk Fietsplatform.”
Marga de Jager (vanuit eerdere functie directeur Merk & Leden ANWB)


Fietsersbond

Fietsersbond
(vertegenwoordigd in bestuur Fietsplatform)

foto Saskia Kluit Fietsersbond - foto Bas de Meijer“We stonden aan de wieg van de LF-routes. Nu sprake is van een landsdekkend netwerk van knooppuntroutes zien we een goede kans om meer te focussen op een aantal sterke lange afstand routes. Niet alleen voor kilometervreters, maar ook als kapstok voor mooie dagtochten. Nationale icoonroutes vragen om landelijke samenwerking, ook wat betreft de promotie ervan. Het Fietsplatform is hiervoor wat ons betreft de sleutelorganisatie.”
Saskia Kluit (vanuit eerdere functie directeur Fietsersbond)

Naar boven


logo NTFU nw Wielersportbond NTFU
(vertegenwoordigd in bestuur Fietsplatform)

foto Arjan de Vries NTFU"Fietsen is met wandelen de meest laagdrempelige vorm van bewegen. De NTFU stimuleert met name het sportief fietsen op racefiets of mountainbike in Nederland. Routes die landelijk tot de verbeelding spreken helpen daarbij. Het fietsen van een icoonroute als de Ronde van Nederland is net zo goed een uitdaging als het beklimmen van de Alpe d’Huez!"
Arjan de Vries, directeur NTFU

Naar boven


logo ECF Eurovelo

 

ECF / Eurovelo
foto Bernhard Ensink - ECF
“Nederland fietsland is een voorbeeld voor andere landen, ook wat betreft het recreatieve fietsen. Nederland beseft nog te weinig wat het in handen heeft en welk onbenut potentieel er nog is.
Andere landen zijn volop bezig met een inhaalslag, zowel wat betreft het aanbod aan routes en de promotie daarvan, als wat betreft de organisatie. Met dit plan kan Nederland weer het verschil gaan maken. foto Adam Bodor - ECFEen nationaal EuroVelo coordinatiecentrum (zoals het Fietsplatform) voor Nederland is hierbij essentieel.’’
Bernhard Ensink
(vanuit eerdere functie Secretary General)
Ádám Bodor
(vanuit eerdere functie Advocacy and EuroVelo Director)

 

Naar boven


logo NBTC Holland Marketing
NBTC Holland Marketing

foto Jos Vranken - NBTC Holland Marketing “Het groeiende mondiale reisverkeer biedt grote kansen voor ons land. Tegelijkertijd moeten sommige plekken worden ontlast. NBTC Holland Marketing zet daarom in op het stimuleren van bezoekers in tijd en ruimte. Zo dragen we samen met partners bij aan een leefbare, geliefde en waardevolle bestemming nu en in de toekomst. De ontwikkeling van icoonroutes sluit daar goed op aan: door het bieden van aantrekkelijke redenen om van gebaande paden af te gaan en nieuwe plekken in Nederland te
ontdekken worden meer plaatsen ontsloten voor gasten van
morgen en profiteren meer plekken van hun bijdrage aan lokale
welvaart en welzijn.”
Jos Vranken, directeur NBTC Holland Marketing

Naar boven


 logo-Recron-horizontaal

RECRON, vereniging van recreatieondernemers

foto Monique van der Sanden - Recron"Goede fietsmogelijkheden zijn van grote betekenis voor recreatieondernemers en hun gasten. De omgeving van een recreatiebedrijf speelt een steeds belangrijkere rol voor de consument. Top-routes voor fietsers van (inter)nationale allure die de pracht van de omgeving laten zien, zijn een belangrijk onderdeel van de belevingsconcepten van veel recreatieondernemers. We steunen daarom het nieuwe plan voor 'Landelijke Fietsroutes 2.0' en zijn graag bereid hieraan mee te werken."

Monique Van der Sanden (vanuit eerdere functie directeur RECRON)

Naar boven


 logo Gastvrij Nederland

Gastvrij Nederland

foto Kees van Wijk - Gastvrij Nederland"De gezamenlijk gedefinieerde missie van de gastvrijheidssector is: 'In 2025 is Nederland voor inkomende en binnenlandse gasten uitgegroeid tot een bestemming waarin per vierkante kilometer de grootste diversiteit aan belevenissen ter wereld is te vinden.' Het benutten van de unieke mogelijkheden die Nederland biedt om wandelend, fietsend en varend ons land te beleven past uitstekend in deze missie. Binnen de uitwerking van de missie, via de Actieagenda en de sleutelprojecten, hebben de LF-icoonroutes
een prominente plek. Gastvrij Nederland zal samen blijven werken
met het Fietsplatform om dit sleutelproject te realiseren."

Kees van Wijk, voorzitter Gastvrij Nederland (& directeur VVV Nederland)

Naar boven


logo De Groene Koepel
Stichting De Groene Koepel

foto Marieken Nieuwdorp - Stichting De Groene Koepel"Veel Natuurkampeerterreinen en Trekkershuttenlocaties liggen aan een LF-route. Door deze routes te thematiseren krijgen de ondernemers de kans om mee te liften op een verhaal. Dat werkt altijd goed in de recreatiesector. Ook buitenlandse gasten zullen eerder aangesproken worden door een icoonroute dan door een route met alleen een nummer. We hebben zulk mooi erfgoed in Nederland, dat mogen we best wat beter uitdragen met zijn allen. Dit initiatief is een goed begin."
Marieken Nieuwdorp (vanuit eerdere functie directeur stichting De Groene Koepel - te gast in de natuur)

Naar boven


logo Vrienden op de Fiets
Vrienden op de Fiets


foto Stefanie Gerwers - Vrienden op de Fiets"Al meer dan dertig jaar overnachten veel fietsers tijdens hun fietstocht bij een gastadres van Vrienden op de Fiets. Net als overnachtingadressen zijn kwaliteitsroutes een belangrijke basis voor het fietsen van meerdaagse tochten. Daarom steunen wij de doorontwikkeling van de LF-icoonroutes. Zo blijft Nederland vooroplopen als aantrekkelijk fietsvakantieland."
Stefanie Gerwers, directeur stichting Vrienden op de Fiets

Naar boven


logo Dutch Bike Tourslogo Fietsvakantiewinkel
Dutch Bike Tours / Fietsvakantiewinkel


foto Frank Houtstra Fietsvakantiewinkel"Nederland heeft internationaal gezien een sterke positie als fietsvakantieland. Maar omliggende landen timmeren hard aan de weg. Daarom steunen wij de doorontwikkeling naar 10 nationale LF-icoonroutes. De routes zijn een belangrijke basis om Nederland aantrekkelijk te houden voor (internationale) fietstoeristen."
Frank Houtstra, directeur Dutch Bike Tours  / Fietsvakantiewinkel

 

Naar boven


logo Routebureau Groningen

Routebureau Groningen


foto Wendy Tromp - Routebureau Groningen"Grenzen die toeristen en recreanten niet ervaren, mogen ook geen drempels opwerpen bij de ontwikkeling van nieuwe fietsroutes. Eenheid in product en kwaliteitsborging zijn belangrijke zaken bij de ontwikkeling van nieuwe routes, net als een goede marketing in en buiten Nederland. Daarom staan wij
achter de ambities van het Landelijk Fietsplatform en
ondersteunen wij graag bij de uitwerking van deze nieuwe
icoonroutes. Voortzetting van de plezierige samenwerking zal
leiden tot een aantrekkelijk routeaanbod en een grote interesse
in de icoonroutes die Groningen aandoen!"
Wendy Tromp, coördinator Routebureau Groningen

Naar boven


logo Marrekrite
Recreatieschap Marrekrite

foto Corrie de Groot - Marrekrite"Recreatieschap Marrekrite ondersteunt van harte het initiatief van het Landelijk Fietsplatform voor de herontwikkeling van de huidige LF-routes naar 10 nationale icoonroutes. Ook in Friesland volgen we die lijn: alleen echt iconische (thema)routes worden, naast het fietsknooppuntnetwerk, bewegwijzerd. De Kustroute en Zuiderzeeroute zijn twee sterke, en veel gebruikte, routes in Friesland. Deze LF-routes, de Friese Elfstedenroute en het knooppuntnetwerk vormen dé basisinfrastructuur voor het
recreatieve fietsen in Friesland."

Corrie de Groot, coördinator landrecreatie Recreatieschap Marrekrite

Naar boven


logo Recreatieschap Drenthe
Recreatieschap Drenthe

foto Dick Dijkstra - Recreatieschap Drenthe"Samenwerking is ook voor het Recreatieschap Drenthe hét sleutelwoord. Onze samenwerking met het Fietsplatform bestaat al vele jaren, en kennis en kunde op het gebied van routebeheer en -aanleg delen wij met elkaar. We staan allebei voor dezelfde uitdaging: meebewegen met wat de toerist en recreant wenst. Die wensen zijn: kwaliteit, beleving en gemak. Het Fietsplatform verdedigt hiermee zijn uithangbord: ‘Nederland Fietsland’. De nieuwe LF-icoonroutes zien wij als een belangrijke aanvulling op
onze eigen routenetwerk en versterking van ons uithangbord:
‘Drenthe: dé 5-sterren Fietsprovincie’."
Dick Dijkstra, directeur Recreatieschap Drenthe

Naar boven


logo Routenetwerken Twente

Routenetwerken Twente

foto Han van den Heuvel - Regio Twente
“Routes volgen in Twente is niet zomaar iets. Het is een buitengewone belevenis. Wij geloven dat er meer is dan alleen het landschap, de mensen, de natuur... iets buitengewoons. Deze zijn te vatten in vele iconen, en de samenwerking met het Fietsplatform om hier icoonroutes langs te leggen is een volgende stap in ons gebied.”

Han van den Heuvel, sr. beleidsadviseur Routenetwerken Twente

Naar boven


 logo-stichting-Achterhoek-Toerisme     Routebureau Achterhoek Toerisme


foto Jan ten Have - Routebureau Achterhoek Toerisme“Met de ontwikkeling van icoonroutes wordt door het Fietsplatform ingespeeld op nieuwe trends.  Achterhoek Toerisme is gaarne bereid mee te werken aan deze gezamenlijke uitdaging, om te komen tot ontwikkeling van nieuwe icoonroutes in de Achterhoek. Kastelen en landgoederen zien we hierin als zeer kansrijk.”
Jan ten Have, projectmanager Routebureau Achterhoek Toerisme

Naar boven


logo fietsroutenetwerk Veluwe

 
Fietsroutenetwerk Veluwe

foto Roelof Siepel - Fietsknooppunten Veluwe"De Veluwe zit vol ambitie als het gaat om recreatieve routes. Met een vernieuwd fietsknooppuntennetwerk is een belangrijke stap gezet, maar dat is nog niet genoeg. Het plan om de LF-routes verder te ontwikkelen als sterke merken past goed bij onze ambitie, en wij werken daarbij graag samen met het Landelijk Fietsplatform. We willen het toeristisch bedrijfsleven in de regio nog meer betrekken bij de LF-routes en onze gasten een nog
betere Veluwe-beleving bieden. We verwachten dat de coördinerende
rol van het Fietsplatform bijdraagt aan een betere samenwerking tussen
de regio’s en een krachtige positionering van de icoonroutes."
Roelof Siepel (vanuit eerdere functie projectleider routebureau Veluwe)

Naar boven


 logo RBT KAN     logo VisitVeluweRBT KAN / Visit Veluwe


foto Herre Dijkema - RBT KAN VisitVeluwe"De ontwikkeling van LF-icoonroutes sluit aan op onze (inter)nationale marketingaanpak voor de regio’s Arnhem, Nijmegen en de Veluwe. Samenwerken, verbinden en de bezoeker van toegevoegde waarde zijn staat daarin centraal. Wij zijn voorstander van het waar mogelijk aan laten sluiten van de LF-icoonroutes bij de verhaallijnen, zoals Hanzesteden, Nederland Waterland en  Buitenplaatsen & Kastelen. De ontwikkeling hiervan door het Fietsplatform ondersteunen wij van harte."
Herre Dijkema, directeur RBT KAN / VisitVeluwe

Naar boven


 logo-RBT-RivierenlandRBT Rivierenland


foto Richard de Bruin - RBT Rivierenland"Het komt aan op het organiseren van goede samenwerking. Nederland is het fietsland bij uitstek maar we dragen dit nog te weinig uit. Nationale icoonroutes kunnen daarbij helpen"
Richard de Bruin, directeur RBT Rivierenland

 


Naar boven


logo Uit(r)waarde

 
Uit(r)waarde


foto Piet Smits - Uit(r)waarde"Uit(r)waarde is als routeontwikkelaar in Rivierenland en samenwerkingspartner van het Landelijk Fietsplatform betrokken bij het ontwikkelen van de nieuwe internationale Maasfietsroute. Een deel van deze route gaat over Maasdijken in Gelderland, ook wel de eretribune van Rivierenland genoemd. Het ontwikkelen van 10 sterke icoonroutes draagt bij aan het profileren van Nederland als fietsland nummer 1. Belangrijk is samenwerking
met andere regio’s en verder kijken dan alleen naar je eigen grenzen."
Piet Smits (vanuit eerdere functie hoofd routebureau/projectleider Uit(r)waarde)

Naar boven


 logo Recreatie NHRecreatie Noord-Holland

foto Alex Rohof - Recreatie NH"In samenwerking met o.a. het Fietsplatform zorgen wij voor het beheer en onderhoud van verschillende fietsknooppuntnetwerken in een ruime straal om Amsterdam en van de LF routes die door dat gebied lopen. Het vrijetijdsgedrag van mensen is continu aan verandering onderhevig en heeft dus ook gevolgen voor de aanbieders van in het veld gemarkeerde fietsroutes. Product-
vernieuwing verdient daarom ook continu aandacht. Dit initiatief
om de meest succesvolle landelijke en internationaal aansluitende
themaroutes om te vormen tot icoonroutes sluit goed aan op de
wensen van de hedendaagse fietstoerist."

Alex Rohof, senior projectleider, Routebureau Recreatie Noord-Holland

Naar boven


 logo Recreatieschap WestfrieslandRecreatieschap Westfriesland


"Ooit waren de LF-routes dé fietsroutes die het netwerk voor fietsers vormden. Het knooppuntennetwerk is op dit netwerk gebaseerd. Met deze visie 2.0 worden de LF-routes weer dé routes van ons mooie fietsland. Maar dan als iconen, sterke merken! De succesvolle Zuiderzeeroute loopt door onze regio. Versterking van deze en andere LF-routes zal een grote bijdrage leveren aan de recreatie en het toerisme in Nederland."
Karel Schoenaker, directeur Recreatieschap Westfriesland


Naar boven


logo VVV Zeeland


Fietsen in Zeeland |  Zeeland.com

foto Reinder de Jong - Routebureau Zeeland“Wat knooppuntroutes zijn voor de ontsluiting van de regio, zijn LF-routes voor de ontsluiting van Nederland voor lange afstand fietstochten. LF1 Noordzeeroute is nu al een icoonroute, deze laat in Zeeland letterlijk zien waar we voor staan: Fietsen op de grens van Land en Zee. Focussen op dit soort sterke routes helpt bij de promotie van Nederland als fietsland. Graag denken we met het Fietsplatform en aangrenzende routepartners mee bij de
ontwikkeling van de LF-icoonroutes.”

Reinder de Jong (vanuit eerdere functie senior Projectleider Routebureau Zeeland)

Naar boven


logo Routebureau Noord- en Midden-Limburg

Routebureau Noord- en Limburg

foto vier partners Noord- en Midden-Limburg"Routebureau Noord- en Midden-Limburg juicht de vernieuwing binnen de Landelijke Fietsroutes van het Fietsplatform toe. Met het plan LF 2.0, de 10 icoonroutes en de productontwikkeling erachter, voorziet het Fietsplatform in de veranderende behoefte van de consument. De 10 icoonroutes maken het LF-netwerk overzichtelijk, laten de verscheidenheid in highlights van Nederland
zien en geven de fietser een verhaal mee, een beleving. Een goede
ontwikkeling om ons, Nederland Fietsland, te onderscheiden van
de anderen."
Nikolien van Isterdael, coördinator Routebureau Noord- en Midden-Limburg
Marieke Heymans, uitvoerend cooördinator Routebureau Noord- en Midden-Limburg
Ilse Lenders, directeur Leisureport
Giel Polman, directeur VVV Midden-Limburg 

Naar boven


logo VVV Zuid-Limburg

Routepunt Zuid-Limburg


foto Herman Wehkamp - Routepunt Zuid-Limburg"Het Routepunt Zuid-Limburg werkt nauw samen met het Fietsplatform in zake de Maasfietsroute, van bron tot monding. Met de Maas als centrale factor heeft Limburg hiermee een ijzersterke troef in handen voor het fietstoerisme. De komende jaren zullen we dit fietstraject gezamenlijk verder doorontwikkelen en uitrollen tot een unieke themaroute die de fietser een aanvullend product biedt op ons eigen fietsknooppuntennetwerk. Hierdoor wordt Limburg voor
nationale en internationale fietsers op de kaart gezet!"
Herman Wehkamp, coördinator Routepunt Zuid-Limburg

Naar boven