kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Vrijwilligers

Voor het Fietsplatform zijn vrijwilligers onmisbaar. Zonder hen hadden we niet het netwerk van Langeafstand Fietsroutes (LF-routes) kunnen ontwikkelen. Zonder hen is het ook onmogelijk dit netwerk goed te beheren. Vrijwilligers zijn in heel Nederland de ogen, oren en soms ook de mond van het Fietsplatform.

Al fietsend langs de LF-routes gaan de gedachten vast niet direct naar het werk dat achter de schermen wordt verricht. En niet alleen achter de schermen, juist ook in het veld vragen de routes continu aandacht. Een groep van circa 100 actieve vrijwilligers helpt het Fietsplatform hierbij, met name bij de inspectie en het onderhoud van de LF-bewegwijzering.

Controle bewegwijzering

Belangrijk onderdeel van het werk van de vrijwilligers is het controleren van de bewegwijzering. Om alle LF-routes goed te kunnen controleren, hebben vrijwilligers een vast traject geadopteerd. Nadat de onderhoudsinstantie in het voorjaar de onderhoudswerkzaamheden heeft uitgevoerd, gaan onze vrijwilligers op pad om te controleren of de route er 'goed bij ligt'. Mankementen aan de bewegwijzering die zij constateren, voeren zij in het meldsysteem in. Vanuit dit meldsysteem gaan de meldingen automatisch naar de juiste onderhoudsinstantie. Een bureauvrijwilliger checkt wekelijks welke meldingen langere tijd openstaan. En neemt daarover contact op met de onderhoudsinstantie. Ook zoekt hij contact met de melders als er vragen zijn over hun meldingen.
Tijdens het controleren van de route, maken vrijwilligers ook bordjes schoon en knippen indien mogelijk begroeiing weg. foto vrijwilliger in actieDaar waar een bordje ontbreekt, plakken ze een noodsticker. Op die manier kan de LF-fietser toch zijn weg vervolgen.

Inspecteren kwaliteit LF-routes

Het sleutelwoord bij het net van Langeafstand Fietsroutes is kwaliteit. Dit begint natuurlijk met een aantrekkelijk en gevarieerd tracé. Maar ook veiligheid, comfort en aanvullende voorzieningen als rustpunten zijn essentieel. Vrijwilligers die een route hebben geadopteerd beoordelen tijdens hun controleronde ook de kwaliteit van de route. Knelpunten in de kwaliteit van de route worden in de Landelijke routedatabank opgenomen en twee keer per jaar aan de provincie verstrekt.