kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Bestuur

Het bestuur van het Fietsplatform bestaat uit vertegenwoordigers van belangrijke recreatie- en/of fiets(ers)organisaties ANWB, Fietsersbond en Wielersportbond NTFU, aangevuld met een onafhankelijke voorzitter.

Bestuurssamenstelling


Paulus Jansen (voorzitter)

Esther van Garderen (plv. voorzitter)
vertegenwoordiger Fietsersbond

Paul Makken (secretaris)
vertegenwoordiger ANWB

Arjan de Vries (penningmeester)
vertegenwoordiger Wielersportbond NTFU