kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Bestuur

Het bestuur van het Fietsplatform bestaat uit vertegenwoordigers van belangrijke recreatie- en/of fiets(ers)organisaties, aangevuld met een onafhankelijke voorzitter.

Bestuurssamenstelling


Paulus Jansen (voorzitter)

Esther van Garderen (plv. voorzitter)
vertegenwoordiger Fietsersbond

Paul Makken (secretaris)
vertegenwoordiger ANWB

Arjan de Vries (penningmeester)
vertegenwoordiger Wielersportbond NTFU