kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Bestuur

Het bestuur van het Fietsplatform bestaat uit vertegenwoordigers van belangrijke recreatie- en/of fiets(ers)organisaties, aangevuld met een onafhankelijke voorzitter.

Bestuurssamenstelling


Paulus Jansen (voorzitter)

Frans de Kok (secretaris/vice-voorz.)
vertegenwoordiger ANWB (afd. alg. ledenbelang)

Arjan de Vries
vertegenwoordiger NTFU 

Saskia Kluit
vertegenwoordiger Fietsersbond