kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Bestuur

Het bestuur van het Fietsplatform bestaat uit vertegenwoordigers van belangrijke recreatie- en/of fiets(ers)organisaties, aangevuld met een onafhankelijke voorzitter.

Bestuurssamenstelling


Paulus Jansen (voorzitter)

Saskia Kluit (penningmeester)
vertegenwoordiger Fietsersbond

Paul Makken
vertegenwoordiger ANWB

Arjan de Vries (secretaris; plv. voorzitter)
vertegenwoordiger NTFU