kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

ANBI

Stichting Landelijk Fietsplatform is aangemerkt als ANBI, Algemeen nut beogende instelling.

Zoals de ANBI-regels vragen, publiceren wij op onze website een aantal verplichte gegevens. Dankzij de ANBI status kunnen, onder bepaalde voorwaarden, donaties aan het Fietsplatform als aftrekpost bij de belastingaangifte worden opgevoerd.

RSIN/Fiscaalnummer: NL007451209B01
Doelstelling
Contactgegevens
Bestuurssamenstelling
Financieel jaarverslag
Beloningsbeleid: Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Zie daarnaast dit ANBI-formulier.