kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Meldsysteem Bewegwijzering

Najaar 2010 zijn we gestart met het meldsysteem bordjeweg.nl. Hier komen ongeveer 1400 meldingen op jaarbasis binnen. Netwerkbeheerders krijgen rechtstreeks bericht van een melding. Het oplossingspercentage van meldingen is de afgelopen jaren gestegen. In 2018 werd de 10.000e melding via dit systeem opgelost. Het Fietsplatform monitort achter de schermen de resultaten op goede en tijdige afhandeling. Zusterorganisatie Wandelnet heeft een eigen meldsysteem: meldpuntwandelen.nl, met een bredere focus wat betreft soorten meldingen (bijv. ook over blokkades of over de routebeschrijving in de routegidsen).

Samen met netwerkpartners inventariseerden we de mogelijkheden om bordjeweg.nl te verbeteren en te komen tot één gezamenlijk meldsysteem. Insteek is om zowel de voorkant als de achterkant  van de fiets- en wandelsystemen te koppelen.

logo meldpuntroutes.nlVanaf begin december is het nieuwe systeem: meldpuntroutes.nl in de lucht . Meldpuntroutes.nl vervangt het bestaande BordjeWeg en MeldpuntWandelen. Voortaan kunnen fietsers en wandelaars op één plek eenvoudig een melding doen over zowel een fietsroute als wandelroute. De netwerkbeheerders ervaren ook meer gemak en efficiency omdat zij maar met één systeem hoeven te werken. 

Monitoring
Ook nu blijven we het onderhoud monitoren. Wanneer meldingen lang open staan zullen wij de betreffende onderhoudsinstantie benaderen. Dit alles om te stimuleren dat onderhoud goed wordt uitgevoerd. Het oplossingspercentage en de oplossingstermijn nemen we mee in de Kwaliteitsmonitor fietsregio's.