kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Meldsysteem Bewegwijzering

Het Fietsplatform heeft voor het melden van verdwenen of beschadigde fietsroutebordjes een online meldsysteem ontwikkeld. Via www.bordjeweg.nl kunnen fietsers een melding over LF-bordjes of knooppuntbordjes doen. De melding gaat automatisch naar de juiste onderhoudsinstantie.
Het Fietsplatform heeft bewust gekozen voor een meldsysteem en niet voor een meldpunt op alleen haar eigen website. Reden hiervoor is dat fietsers niet altijd weten waar ze terecht kunnen met hun melding. De ene fietser meldt het bij de VVV; de ander bij de regio en weer een ander op Nederlandfietsland.nl. Door het ontwikkelen van het huidige meldsysteem, maakt het niet uit waar de fietser het meldt. Hetzelfde meldsysteem kan vanaf vele verschillende websites draaien. 

Gratis widget op uw website

Het Fietsplatform roept alle regio’s, vvv, toeristenorganisaties, gemeenten en provincies op om het meldsysteem op hun eigen website te plaatsen. Om dit te stimuleren stellen we een gatis widget beschikbaar. Door het kopiëren en plakken van een code plaatst u deze mini-applicatie op uw site. Fietsers kunnen dan ook via uw website meldingen doen, maar de informatie komt in het centraal meldsysteem terecht. Het ‘belast’ dus niet extra uw eigen site. Het aanvragen van de widget doet u via de knop ‘Meldsysteem op uw site’ op de beginpagina van het Meldsysteem.

Monitoring

Achter de schermen van het meldsysteem kan het Fietsplatform het onderhoud monitoren. Wanneer meldingen lang open staan zullen wij de betreffende onderhoudsinstantie benaderen. Dit alles om te stimuleren dat onderhoud goed wordt uitgevoerd. Het Fietsplatform kan op basis van het meldsysteem eenvoudig een oplossingspercentage en een oplossingstermijn berekenen. Dit wordt meegenomen in de Kwaliteitsmonitor fietsregio's.

Gebruik en doorontwikkeling Meldsysteem

Het meldsysteem is in het najaar van 2010 gestart. Er komen ongeveer 1400 meldingen op jaarbasis binnen. Netwerkbeheerders krijgen rechtstreeks bericht van een melding. Het oplossingspercentage van meldingen is de afgelopen jaren gestegen. In 2018 werd de 10.000e melding via dit systeem opgelost. Het Fietsplatform monitort achter de schermen de resultaten op goede en tijdige afhandeling. Zusterorganisatie Wandelnet heeft een eigen meldsysteem: meldpuntwandelen.nl, met een bredere focus wat betreft soorten meldingen (bijv. ook over blokkades of over de routebeschrijving in de routegidsen).

Samen met netwerkpartners inventariseerden we de mogelijkheden om bordjeweg.nl te verbeteren en te komen tot één gezamenlijk meldsysteem. Insteek is om zowel de voorkant als de achterkant  van de fiets- en wandelsystemen te koppelen. De lancering van het nieuwe meldpunt staat gepland voor najaar 2019.
screenshot Meldsysteem Fietsroutebewegwijzering