kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Regionale routebureaus

In het verlengde van onze rol en doelstelling fungereert het Fietsplatform als landelijk routebureau. We werken daarbij intensief samen met regionale routebureaus; de activiteiten zijn complementair. Er zijn 18 routebureaus actief bij de ontwikkeling en het beheer van de regionale fietsroutenetwerken in Nederland. 

Een extra duiding: Flevoland onderzoekt de aanstelling van een provinciale routecoördinator. In Noord-Holland dekken de routebureaus niet de volledige provincie; er zijn nog enkele losse gemeenten. Zuid-Holland heeft geen routebureau. Daar is het route-aanbod en -beheer versnipperd.2022 kaartje routenetwerken met routebureau

  1. Routebureau Groningen
  2. Recreatieschap Marrekrite
  3. Recreatieschap Drenthe
  4. Marketing Oost Routenetwerken
  5. Routenetwerken Salland
  6. Routenetwerken Twente
  7. Routebureau Achterhoek Toerisme
  8. Routebureau Veluwe
  9. Routebureau Arnhem-Nijmegen
  10. Recreatiemaatschappij Uit(r)waarde
  11. Routebureau Utrecht
  12. Regio Gooi- en Vechtstreek
  13. Routebureau recreatie Noord-Holland
  14. Recreatieschap Westfriesland
  15. Routebureau Zeeland
  16. Routebureau Visit Brabant
  17. Routebureau Noord- en Midden-Limburg
  18. Routepunt Zuid-Limburg


Op het kaartje zijn op de achtergrond de 40 regionale knooppuntnetwerken te zien.


Routebureau Groningen 

Routebureau Groningen is het centraal platform voor routegebonden recreatie in de provincie Groningen. Het routebureau waarborgt de kwaliteit en ontsluit Groninger wandel-, fiets- en vaarroutes.

Website: routebureau.groningen.nl

 


logo MarrekriteRecreatieschap Marrekrite

Al sinds 1957 is recreatieschap Marrekrite het recreatieschap voor het Friese water en land. Marrekrite realiseert en onderhoudt recreatieve voorzieningen, waaronder het regionale fietsroutenetwerk in Friesland.

Website: www.marrekrite.frl 

 


logo Recreatieschap DrentheRecreatieschap Drenthe

Recreatieschap Drenthe is als routebureau van Drenthe dé expert op het gebied van het ontwikkelen, bewegwijzeren en onderhouden van recreatieve routes in de provincie. Het recreatieschap hanteert een hoge mate van kwaliteit voor de instandhouding c.q. het onderhoud van de netwerken en onderliggende routes. 

Website: www.recreatieschapdrenthe.nl

 


Marketing Oost Routenetwerken

Het routebureau van MarketingOost beheert en onderhoudt het fiets- en wandelnetwerk in Noordwest-Overijssel. Het routebureau zorgt dus onder andere ervoor dat de bewegwijzering goed op orde blijft. Het werkgebied bestaat uit de gemeenten Steenwijkerland, Zwartewaterland, Kampen, Zwolle, Staphorst, Hardenberg, Dalfsen en Ommen. 

Website: www.marketingoost.nl

 Routenetwerken Salland

Onder de vlag 'routenetwerken Salland' beheren de gemeenten Raalte, Deventer en Olst-Wijke samen de fiets- en wandelroutes  in Salland. Ze dragen zorg voor een goed onderhouden en betrouwbaar fiets- en wandelroutenetwerk.

Website: www.raalte.nl/routenetwerken-salland

 


logo Routenetwerken Twente

Routenetwerken Twente

Team Routenetwerken Twente werkt samen met een grote groep vrijwilligers aan de ontwikkeling, controle en het  onderhoud van duizenden kilometers route in de regio.

Website: www.visittwente.nl

 


Routebureau Achterhoek Toerismelogo-stichting-Achterhoek-Toerisme

Binnen Achterhoek Toerisme is het routebureau gevestigd. Deze draagt zorg voor een goede, complete en goed onderhouden routestructuur. Achterhoek Toerisme ziet een aantrekkelijk routenetwerk als basisvoorwaarde voor toeristische ontwikkeling.  

Website: zakelijk.achterhoek.nl

 


Routebureau Veluwe

Het routebureau Veluwe ontwikkelt en beheert de Veluwebrede routenetwerken voor fietsen, wandelen en paardrijden. In opdracht van de Veluwse gemeenten werkt het routebureau als team samen met o.a. overheid, terreinbeheerorganisaties en vrijwilligers. 

Website: www.routebureauveluwe.nl

 


Routebureau Arnhem Nijmegen

Routebureau Arnhem Nijmegen is onderdeel van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen. Deze is gespecialiseerd in destinatiemanagement, -ontwikkeling en -marketing. Zij geven hun activiteiten vorm vanuit VisitVeluwe en Visit Arnhem Nijmegen. 

Website: www.toerismevan.nl

 


logo Uit(r)waarde

Recreatiemaatschappij Uit(r)waarde

Het routebureau van Uit®waarde is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van circa 5.600 kilometer aan recreatieve routes, talloze recreatieve voorzieningen en de realisatie en exploitatie van tien toeristische voetveren. Het routebureau is actief in vijf provincies: Gelderland, Zuid-Holland, Limburg, Utrecht en Noord-Brabant.

Website: www.uiterwaarde.nl

 


Routebureau Utrecht

Het routebureau Utrecht beheert en onderhoudt de bewegwijzerde routenetwerken voor fietsen, wandelen en varen in de provincie Utrecht. Het is ook de verbinder tussen provincie, gemeenten, routebeheerders, marketingorganisaties, routeontwikkelaars en organisaties die zich bezig houden met fiets-, wandel- en vaarroutes. 

Website: www.routebureau-utrecht.nl

 


Regio Gooi- en Vechtstreek

Visit Gooi & Vecht is de destinatiemarketing- en managementorganisatie voor het Gooi en de Vechtstreek. In samenwerking met (boven)regionale partners zetten zij de regio op de kaart. Ze dragen ook zorg voor de recreatieve routenetwerken (fietsen, wandelen en varen). 

Website: www.regiogv.nl/gemeenteraden/cultuur-recreatie/

 


Recreatie Noord-Holland

Recreatie Noord-Holland zorgt voor een optimale invulling van de recreatiebehoefte. Een van de diensten is: realisatie. Daaronder valt ook het  toezicht en aanleg van nieuwe gebieden en recreatieve routestructuren.

Website: www.recreatienoordholland.nl

 


logo Recreatieschap WestfrieslandRecreatieschap Westfriesland

Sinds 1973 werkt het recreatieschap voor de Westfriese gemeenten aan recreatievoorzieningen in de open lucht. Maar ook mogelijkheden om langere routes te wandelen, te fietsen of te varen. Recreatieschap Westfriesland zorgt dat bewoners en bezoekers met plezier kunnen recreëren. 

Website: www.recreatieschapwestfriesland.nl

 


Routebureau Zeeland 

Routebureau Zeeland voert voor diverse recreatieve routes en routenetwerken - waaronder het fietsroutenetwerk - in Zeeland het onderhoud uit. Het routebureau is ondergebracht bij de provincie. 

Website: www.zeeland.nl 

 


Visit Brabant 

VisitBrabant Routebureau is in opdracht van provincie Noord-Brabant en Brabantse gemeenten verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle Brabantse routestructuren: fietsen, wandelen, ruiteren, mountainbiken en varen. Nauwe samenwerking is er daarvoor met uitvoeringspartners; Regio West-Brabant (RWB) en Land van Cuijk.

Website: partners.visitbrabant.com 

 


logo Routebureau Noord- en Midden-Limburg

Routebureau Noord- en Limburg

Het routebureau staat garant voor een kwalitatief hoogstaand en actueel fietsknooppuntennetwerk. Daarnaast zorgt het voor goede ontsluiting van route-informatie naar de promotie-organisaties, zodat het gebruik van recreatieve routes door bewoners, dagtoeristen en verblijfstoeristen bevorderd wordt. 

Website: www.routebureaulimburg.nl 

 


Routepunt Zuid-Limburg

Het routepunt Zuid-Limburg is sinds 2006 verantwoordelijk voor controle, onderhoud en beheer van alle bewegwijzerde fiets-, wandel-, mountainbike-, ruiter- en menroutes in Zuid-Limburg. 

Website: partners.visitzuidlimburg.nl