Home » Fietsen in cijfers » Fietsinfrastructuur

Fietsinfrastructuur

Fietsen in Nederland: de mogelijkheden zijn ongekend. Maar hoeveel kilometer fietspad ligt er eigenlijk? En hoeveel knooppunten telt ons land?

Kijkend naar de verdeling van fietspaden en -wegen in Nederland zien we verder dat 42.567 km in een bebouwde omgeving met weinig groen ligt; 29.853 km ligt in bebouwde omgeving met veel groen. Landelijk of dorps is er 22.976 km en in de natuur 14.828 km.

Bron: CBS, Fietsersbond 2022

Bron: Fietsplatform, Landelijke Routedatabank, 2023

Bron: Fietsplatform, Landelijke Routedatabank, 2022

LF-routes lopen altijd synchroon met de knooppuntnetwerken. De ruim 3.700 km aan LF-route valt dus binnen het totaal van ruim 34.500 km aan knooppuntroutenetwerk.

Bron: Fietsplatform, Landelijke Routedatabank, 2022

Bron: Fietsplatform, Landelijke Routedatabank, 2022

Nederlanders fietsen voor hun plezier
Knooppunten
LF-route
Bestedingen fietsvakanties

Meer weten?

Voor vragen over de LF-routes en de doorontwikkeling ervan.

Eric Nijland
Directeur

“Het gemak van de doorgaande bewegwijzering met één herkenbaar routebordje. We horen zo vaak dat fietsers dat waarderen.”

Blijf op de hoogte

van onze activiteiten en van fietsrecreatienieuws in het algemeen via onze b2b nieuwsbrief.

Volg ons