Home » Fietsen in cijfers » Betekenis fietsen

Betekenis fietsen

Fietsen brengt veel op: aan bestedingen, maar ook qua gezondheid en klimaat. Deze laatste effecten zijn lastiger te meten. Van uitgaven aan fietsdagtochten en fietsvakanties weten we wel goed wat het (economisch) effect is.

De bestedingen zijn onder te verdelen in 677 miljoen aan fietsstandplaatsvakanties (meerdere fietstochten vanaf een vast vakantieadres) en 265 miljoen aan fietstrektochten (fietsend van overnachtingsadres naar overnachtingsadres).

Bron: Fietsplatform, Kerncijfers Fietsvakanties 2020-2021 | NBTC-NIPO – CVTO 2018 totaalrapportage | NBTC-NIPO – CVTO jaarmeting 2018.

Tijdens een fietsdagtocht vanaf het huisadres wordt gemiddeld 3,30 euro per persoon per activiteit uitgegeven (incl. degenen die niets uitgeven); 52% hiervan betreft uitgaven aan consumpties en 36% uitgaven in winkels.

Bron: NBTC-NIPO – CVTO 2018 totaalrapportage | NBTC-NIPO – CVTO jaarmeting 2018

Bron: NBTC-NIPO – CVTO 2018 totaalrapportage | NBTC-NIPO – CVTO jaarmeting 2018

Ruim 1,8 miljard euro hiervan zijn directe kosten voor de fiets(dag)tochten en fietsvakanties. De overige  1,2 miljard euro aan andere uitgaven aan hun hobby. Het grootste deel (82%) van deze uitgaven heeft betrekking op de aanschaf van een fiets. Ook worden aanzienlijke bedragen uitgegeven aan bidons, fietstassen en rugtassen, fiets- en regenkleding en digitale hulpmiddelen.

Bron: Fietsplatform, Kerncijfers Fietsvakanties 2020-2021 | NBTC-NIPO – CVTO 2018 totaalrapportage | NBTC-NIPO – CVTO jaarmeting 2018

Belgen en Duitsers gaven in 2022 tijdens een dagtocht in Nederland gemiddeld respectievelijk 120 en 110 euro per persoon uit. Als tijdens een fietsdagtocht (= fietsen is de belangrijkste activiteit) een vergelijkbaar bedrag uitgegeven wordt, dan komt dit neer op ongeveer 450 miljoen euro bestedingen.

Bron: NBTC, Onderzoek Inkomend Dagbezoek (OID), 2023

Tijdens 889.000 fietsvakanties (= vakanties met fietsen als belangrijkste activiteit) van buitenlanders in Nederland wordt – uitgaand van de gemiddelde uitgaven per vakantie per herkomstland – ongeveer 545 miljoen euro uitgegeven.

Bron: NBTC, Onderzoek Inkomend Toerisme (OIT), 2023

Sporten en bewegen heeft een positief effect op de gezondheid. Wanneer een persoon voldoet aan de beweegrichtlijnen, heeft deze minder kans op verschillende fysieke en psychische aandoeningen zoals overgewicht, hart- en vaatziekten, darm- en borstkanker en depressie. Het risico’s op blessures is bij fietsen relatief klein.

Bron: Ecorys, De sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen, 2021

Nederlanders fietsen voor hun plezier
Knooppunten
LF-route
Bestedingen fietsvakanties

Meer weten?

Voor vragen over fietsen in cijfers.

Eric Nijland
Directeur

“Als kennispunt voor het recreatief fietsen verzamelen, bundelen en delen we relevante en actuele cijfers.”

Blijf op de hoogte

van onze activiteiten en van fietsrecreatienieuws in het algemeen via onze b2b nieuwsbrief.

Volg ons

Meer weten?

Voor vragen over fietsen in cijfers.

Eric Nijland
Directeur

“Als kennispunt voor het recreatief fietsen verzamelen, bundelen en delen we relevante en actuele cijfers.”