Home » Bijeenkomst LF-routes

In goed overleg met VTN hebben we besloten om de bijeenkomst LF-routes 2024 d.d. 26 oktober te annuleren. Deze verplaatsen we naar een later moment – nadat de contouren voor Route B door de provincies zijn bepaald. Samen met VTN zal invulling worden gegeven aan de verplaatste bijeenkomst. Fietsplatform neemt hiervoor het initiatief.