kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Uitleg routedatabank

Het Fietsplatform staat voor een hoge kwaliteit en actualiteit van de gegevens in de landelijke routedatabank. Het Fietsplatform voert de wijzigingen in de fietsknooppuntnetwerken in de routedatabank in, maar de informatie over de wijzigingen komt vanuit de regio’s. Als routebureaus en andere netwerkbeheerders ons blijven voorzien van informatie over routewijzigingen, dan zorgen we gezamenlijk voor een kwalitatief hoogwaardige routedatabank voor de uitwisseling van gegevens.
In Nederland zijn zo'n 40 verschillende beheerders van de fietsroutenetwerken die het verloop van de routes ieder op hun eigen wijze bijhouden. Het Fietsplatform zorgt ervoor dat deze netwerken worden samengevoegd tot één landelijk bestand.

Raadplegen
Iedereen kan de routelijnen en knooppunten bekijken. Dit kan via het tabblad raadplegen. Op deze wijze is eenvoudig en snel te zien waar een route loopt.

Downloaden voor overheden
Het Fietsplatform ontvangt een bijdrage van de overheid om de data actueel te houden. Overheden kunnen de data daarom gratis downloaden voor het gebruik voor eigen beleids- en beheersdoeleinden. Ambtenaren kunnen hiervoor een wachtwoord aanvragen bij het Fietsplatform (via mail naar: jrietman@fietsplatform.nl)

Downloaden voor consumententoepassingen
Voor consumententoepassingen gelden andere voorwaarden. Niet alle regio’s volgen hetzelfde beleid inzake datalevering. De beheerders van de netwerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg geven het Fietsplatform geen toestemming om hun routedata beschikbaar te stellen voor consumententoepassingen. Dit betekent dat deze netwerken niet gedownload kunnen worden vanaf deze site om te gebruiken voor consumententoepassingen, de overige netwerken wel. Om deze te downloaden, is een wachtwoord nodig. Voordat dit wachtwoord wordt verstrekt sluit het Fietsplatform een overeenkomst met de partij die de data voor consumententoepassingen wil gebruiken. Deze partij betaalt hiervoor een servicefee ter dekking van de kosten die het Fietsplatform maakt om de data beschikbaar te stellen. Meer over het uitleveringsbeleid en een voorbeeldovereenkomst is te vinden op: http://www.fietsplatform.nl/uploads/2017mrt-Beleid-Fietsplatform-levering-fietsroutedata.pdf
Wilt u de data voor consumententoepassingen gebruiken, mail dan naar: mterhaar@fietsplatform.nl

Webservice
Maakt u liever een koppeling via een webservice, dan kan dat. Mail naar jrietman@fietsplatform.nl

Wat kunt u van de data verwachten:

Te downloaden data:
•    LF-routes, fietsknooppunten (punten), fietsnetwerken (routelijnen) en overstappunten.

Actualiteit:
•    De landelijke routedatabank wordt maandelijks geactualiseerd.
•    Het Fietsplatform is voor de actualiteit van de fietsknooppuntnetwerken afhankelijk van de input van de beheerders.
 
Technische aspecten:
1.    De routelijnen zijn gebaseerd op BRT/TOP10NL (hartlijnen, hoge geometrische nauwkeurigheid), dus onderverdeeld in kleine lijnstukjes. Wil je lijnstukken samenvoegen tot één lijn, dan kun je deze op de eigen database aggregeren. In ArcGIS is dat de tool dissolve.
2.    Het projectiestelsel is Rijksdriehoekstelsel (RD). Dit is om te zetten naar WGS84 door een herprojectie.
3.    De routelijnen worden in twee richtingen aangeboden. Voor routelijnen in één richting kun je bij fietsnetwerken rijrichting=2 wegfilteren en voor LF-routes rijrichting=b.
4.    De downloads zijn naar keuze in shape, gml2, gml3, json, csv of Excel

Doorontwikkeling routedatabank
Op dit moment zijn alle LF-routes, alle fietsknooppuntnetwerken (met fietsknooppunten) en de overstappunten te vinden in de online routedatabank. De data kunnen worden geëxporteerd in RD en op basis van hartlijnen. 
Mogelijkheden worden onderzocht om bestanden aan te bieden in WGS84, met één (geaggregeerde) routelijn van knooppunt naar knooppunt of per gehele LF-route.

Naast fietsroutes zijn er in Nederland ook andere recreatievormen met routes waarvan digitale informatie beschikbaar is. Het Fietsplatform zou graag zien dat ook de data van die routes via deze online routedatabank beschikbaar worden gesteld. De online routedatabank wordt extern gehost en staat open voor andere recreatievormen.

Wijzigingen en fouten
Ziet u iets dat niet meer actueel is of laat u binnenkort een wijziging uitvoeren, laat het ons weten. Wij passen het zo snel mogelijk aan. U kunt hierover mailen met Jon Rietman, jrietman@fietsplatform.nl

Fiets- en wandelroutes in PDOK
Een deel van de recreatieve routedata staat ook op de PDOK, de Publieke Dienstverlening Op de Kaart. PDOK Kaart is een samenwerking tussen de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Rijkswaterstaat en het Kadaster en heeft tot doel om geografische informatie van de rijksoverheid centraal te ontsluiten. Zie Routes in PDOK. Op de PDOK kunt u alleen routes raadplegen (kaartviewer), maar niet downloaden.

FAQ

1.    Het bestand wordt niet gedownload/ik kan het gedownloade bestand niet vinden.
Onder Windows: klik op Crtl J.

2.    Kan ik het bestand ook in een ander formaat krijgen?
Je kunt kiezen uit de zes exportformaten die worden aangeboden: shape, gml2, gml3, json, Excel en csv. Voor omzetting van bijv. shape naar kml kunt u een gratis converter gebruiken.

3.    Ik wil alleen één routelijn tussen de knooppunten, kan dat?
De routelijnen worden in twee richtingen aangeboden. Voor routelijnen in één richting kun je bij fietsnetwerken rijrichting=2 wegfilteren en voor LF-routes rijrichting=b. De routelijnen zijn gebaseerd op BRT/TOP10NL (hartlijnen, hoge geometrische nauwkeurigheid), dus onderverdeeld in kleine lijnstukjes. Wil je lijnstukken samenvoegen tot één lijn, dan kun je deze op de eigen database aggregeren. In ArcGIS is dat de tool dissolve.

4.    Kan ik alleen de data in een bepaald gebied selecteren?
Ja dat kan. Je kunt selecteren op fietsregio, op provincie of zelf een gebied tekenen.

Disclaimer
Stichting Landelijk Fietsplatform - beheerder van de routedatabank - heeft de informatie op deze website met veel zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie incorrect en/of incompleet is. Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die ontstaat uit direct of indirect gebruik van materiaal afkomstig van deze website. Tevens behoudt stichting Landelijk Fietsplatform te allen tijde het recht om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen in de getoonde informatie aan te brengen.
Het Landelijk Fietsplatform doet haar uiterste best om de kwaliteit van de informatie binnen deze website op peil te houden.
Niets van deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevens/bestanden en of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Fietsplatform. Hoe u toestemming verkrijgt, is hierboven weergegeven.

No part of this website may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from Stichting Landelijk Fietsplatform.

Colofon
Ontwikkeling en design: Geonovation & Nexpri
Content: Landelijk Fietsplatform, met bijdragen van regionale netwerkbeheerders.