kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Nieuws

Uitbreiding team Fietsplatform

Gepubliceerd op 17 januari 2019

Het team van het Fietsplatform is uitgebreid. Op 17 januari is Marina van Dijk gestart als medewerker communicatie en productontwikkeling. Ze gaat zich vooral richten op de LF- icoonroutes, met daarnaast de projecten Fietsers Welkom! en donateurswerving.

lees verder >

Fusie brancheorganisaties RECRON en HISWA

Gepubliceerd op 11 december 2018

Per 1 januari 2020 fuseren HISWA Vereniging (ondernemersorganisatie voor jachtbouw en watersport) en RECRON (branchevereniging voor recreatieondernemers) tot de nieuwe ondernemersvereniging HISWA-RECRON.

lees verder >

Leuke route stimuleert forens om te kiezen voor een elektrische fiets

Gepubliceerd op 04 december 2018

Bij Groningse woonwerkfietsers met een elektrische fiets speelt beleving en fietsplezier een belangrijke rol. Zowel in de keuze om dagelijks te fietsen als in de keuze van de te fietsen route. Uit onderzoek van de universiteit Groningen bleek dat plezierige, rustgevende routes werden verkozen boven snelle en directe snelfietsroutes, zelfs als men hierdoor langer onderweg was.

lees verder >

Kennismeeting met Deutsche Fahrrad Club ADFC

Gepubliceerd op 30 november 2018

Op 29 november vond op initiatief van de ADFC een waardevolle kennismeeting plaats met ADFC directeur Burkhard Stork en afdelingsleider toerisme Louise Böhler. Ook partnerorganisatie schoof ANWB aan. Expertise over de fietsroutestructuren en het fietstoerisme werden over en weer uitgewisseld.

lees verder >

zichtbaar: 13 t/m 16 van de 575