kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Nieuws

Van LF-netwerk naar LF-icoonroutes: een update

Gepubliceerd op 29 november 2019

Dit voorjaar was de LF Maasroute de eerste LF-icoonroute. De LF Kustroute en LF Zuiderzeeroute staan nu in de steigers: achter de schermen wordt gewerkt aan de nieuwe website en routepublicatie, met POI-suggesties vanuit de regio's. Ook de nieuwe bewegwijzering is in voorbereiding. Opening van beide routes staat gepland voor voorjaar 2020. Een adviescommissie LF-routes denkt mee welke routes hierna komen.

lees verder >

Omzetting BordjeWeg naar nieuw meldsysteem

Gepubliceerd op 21 november 2019

Op dit moment leggen we, samen met Wandelnet, de laatste hand aan een nieuw meldsysteem voor fietsen en wandelen. Het gezamenlijke meldsysteem vervangt straks het bestaande BordjeWeg en MeldpuntWandelen. Voor netwerkbeheerders betekent dit meer efficiency; voor fietsers en wandelaars betekent het ook meer gemak: één (mobiele) website voor alle meldingen.

lees verder >

Klap op projectplan LF Kustroute

Gepubliceerd op 28 oktober 2019

Betrokken partners, zinvolle inbreng én een goedgekeurd projectplan. We kijken terug op een geslaagd partneroverleg voor de LF Kustroute. De LF1 Noordzeeroute en LF10 Waddenzeeroute vormen de basis voor deze nieuw te ontwikkelen LF-icoonroute. Nu het projectplan door alle aanwezigen is goedgekeurd, kunnen we verder met de voorbereidingen en uitwerking.

lees verder >

Provincie Zeeland maakt werk van Kwaliteitsmonitor

Gepubliceerd op 25 oktober 2019

De prikkel die zou moeten uitgaan van de Kwaliteitsmonitor fietsregio's is duidelijk zichtbaar bij provincie Zeeland. Zij organiseerden op 24 oktober een bijeenkomst in Middelburg voor alle Zeeuwse gemeenten om de aanbevelingen uit het rapport samen te bespreken. De provincie wil de 5-sterren in 2021 natuurlijk vasthouden en liefst hun score op de diverse onderdelen ook nog verbeteren.

lees verder >

zichtbaar: 13 t/m 16 van de 614