kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Nieuws

Officiële opening LF Maasroute

Gepubliceerd op 15 april 2019

Op donderdag 25 april is op Slot Loevestein de officiële opening van de LF Maasroute.  Het netwerk Langeafstand Fietsroutes (LF-routes) vormt  zich de komende jaren om in zo’n tien LF-icoonroutes: meerdaagse fietsroutes met een sterk thema en hoge kwaliteit. De LF Maasroute is nu de eerste LF-icoonroute.

lees verder >

Ook fietsnetwerken Noord-Brabant nu als open data

Gepubliceerd op 21 maart 2019

Goed nieuws over de routedatabank. Noord-Brabant (Visit Brabant) heeft namelijk besloten dat de data van hun fietsnetwerken vrij gebruikt mogen worden voor alle doeleinden (open data). Hiermee is 94% van de ruim 33.000 km aan fietsnetwerkroutes vrij te gebruiken door bedrijven, die daarmee hun internetsites, routeplanners, kaarten en apps actueel kunnen houden.

lees verder >

Fiets- en wandelorganisaties tegen stremming Afsluitdijk

Gepubliceerd op 15 maart 2019

De Fietsersbond, Wandelnet, NTFU en het Fietsplatform vinden het voornemen om de Afsluitdijk voor drie jaar lang af te sluiten voor fietsers en wandelaars te lang. In een brief aan Rijkswaterstaat vragen de organisaties om de sluiting in te korten, het fietspad open te stellen op piekmomenten en in ieder geval te zorgen voor kwalitatief goede alternatieven.  

lees verder >

Tweede etappe Tour de Force: schaalsprong Fiets

Gepubliceerd op 11 maart 2019

Sinds 2015 zet de Tour de Force zich in om het fietsgebruik te laten toenemen. Dat heeft erin geresulteerd dat de belangstelling voor positie van de fiets is toegenomen en extra middelen zijn vrijgemaakt voor fietsinvesteringen. Na het succes van de 1e etappe, met de Nationale Agenda Fiets, schakelt de Tour de Force nu een tandje bij in de 2e etappe: de Schaalsprong Fiets. Het Fietsplatform schaart zich ook hierachter.

lees verder >

zichtbaar: 9 t/m 12 van de 582