kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Nieuws

Jaarlijkse stuurgroepmeeting EuroVelo 15 Rijnfietsroute

Gepubliceerd op 19 november 2018

Op 16 november kwam de stuurgroep van de EuroVelo15 Rijnfietsroute bijeen in Frankfurt. Alle partners van aanliggende landen en deelstaten waren aanwezig. Het Fietsplatform vertegenwoordigde Nederland.

lees verder >

Fietsers zeer tevreden over fietsknooppuntennetwerk Noord- en Midden-Limburg

Gepubliceerd op 13 november 2018

Routebureau Noord- en Midden-Limburg heeft voor de derde keer onderzoek gedaan onder de gebruikers van het fietsknooppuntennetwerk. De eerste twee onderzoeken (uit 2014 en 2016) leverden mooie resultaten op die dit jaar geëvenaard zijn. Ruim 90% van de gebruikers is zeer tevreden over de bewegwijzering, de routing en het onderhoud.

lees verder >

Kennisdeling tijdens werkbezoek in Denemarken

Gepubliceerd op 30 oktober 2018

Tijdens een werkbezoek aan zusterorganisatie Dansk Cykelturisme en aan Universiteit Kopenhagen op 24 oktober jl. heeft het Fietsplatform haar kennis en expertise rondom de fietsrecreatie en de Nederlandse fietsroutestructuur breed kunnen delen.

lees verder >

Recreatieschap Marrekrite vernieuwt fietsnetwerk Fryslân

Gepubliceerd op 29 oktober 2018

Recreatieschap Marrekrite is gestart met een grootscheepse vernieuwing van het fietsknooppuntnetwerk in de provincie Fryslân. Het netwerk staat nu in alle regio’s ruim 12 jaar en is daarmee aan grootschalig onderhoud toe. De vijf huidige deelgebieden worden omgevormd tot één fietsknooppuntnetwerk: Fietsnetwerk Fryslân. De vernieuwing biedt ook de kans om het netwerk verder te verbeteren door nieuwe trajecten aan het netwerk toe te voegen.

lees verder >

zichtbaar: 9 t/m 12 van de 566