kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Nieuws

Persbericht: Recreatieve bestemming onvoldoende bereikbaar per fiets

Gepubliceerd op 15 december 2022

Om fietsers te kunnen laten genieten van het moois dat hun regio te bieden heeft, is volgens Fietsplatform, ANWB, Fietsersbond en wielersportbond NTFU een evenwichtig netwerk van geschikte en goed onderhouden paden en wegen nodig. Fietsinfrastructuur die aansluit op de behoeftes van de fietser. De samenwerkende organisaties zien met name nog veel onbenut potentieel in overgangszones en het landelijk gebied. Goede stad-landverbindingen zijn hierbij bepalend voor het bereikbaar maken van recreatieve bestemmingen vanuit huis.  

lees verder >

Overeenstemming over fietsbrug ter vervanging pont Nieuwer Ter Aa - Breukelen

Gepubliceerd op 15 december 2022

In een gezamenlijk persbericht lieten ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Utrecht en gemeente Stichtse Vecht vandaag weten dat er overeenstemming is bereikt over de aanleg van een fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Nieuwer Ter Aa en Breukelen.

lees verder >

Vakberaad over routedata

Gepubliceerd op 14 december 2022

Op 6 december organiseerden we voor routebureaus, recreatieschappen en gemeenten een online vakberaad. Het doel was om met elkaar in gesprek te gaan over thema’s die zowel op landelijk als regionaal niveau spelen, en waarbij we elkaar kunnen helpen. Dit keer met als hoofdonderwerp routedata.

lees verder >

Persbericht - Kennis over de fietser gekoppeld aan Leisure Leefstijlen

Gepubliceerd op 13 december 2022

Dankzij bundeling en verrijking van onderzoek weten we veel over de recreatieve fietser. Om deze kennis verder uit te breiden liet het Fietsplatform De Afdeling Onderzoek beschikbare gegevens koppelen aan de Leisure Leefstijlen. Dit model deelt Nederlanders in zeven groepen (kleuren) in op basis van hun vrijetijdsmotieven en -gedrag. In een nieuwe factsheet staan de resultaten van de koppeling gebundeld. Nuttige informatie die handvatten geeft voor gerichte productontwikkeling of het bepalen van een marketingstrategie.

lees verder >

zichtbaar: 9 t/m 12 van de 845