kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen

Nieuws

Gezamenlijke lobby Afsluitdijk succesvol

Gepubliceerd op 10 december 2020

De gezamenlijke Afsluitdijk lobby van Fietsersbond, NTFU, Wandelnet en Fietsplatform heeft z'n vruchten afgeworpen. In de Tweede Kamer is met algemene stemmen een motie aangenomen die bepaaldt dat opnieuw gekeken moet worden naar een oplossing waarbij fietsers en wandelaars niet nog eens drie jaar hoeven te wachten totdat de dijk voor hen opengaat.

lees verder >

Een eigen smoel voor LF-icoonroutes

Gepubliceerd op 08 december 2020

De doorontwikkeling van Langeafstand Fietsroutes in Nederland is in volle gang. We gaan van een netwerk van 26 LF-routes naar circa tien LF-icoonroutes. Elk met een eigen ‘gezicht’, maar ook met duidelijk zichtbare onderlinge samenhang. Collega Leon Hoogsteen beschrijft hoe de visuele identiteiten voor de LF-icoonroutes tot stand kwamen en wat de eerste effecten zijn.

lees verder >

Stuurgroepoverleg EuroVelo 19 Internationale Maasfietsroute

Gepubliceerd op 03 december 2020

Via een online meeting sprak op 2 december de stuurgroep van de EuroVelo19 Internationale Maasfietsroute met elkaar. Partners van aanliggende landen, België en Frankrijk namen deel. Het Fietsplatform vertegenwoordigde Nederland.

lees verder >

Fiets prominent op nationale agenda

Gepubliceerd op 27 november 2020

Verschillende overheidspartners gaan gezamenlijk aan de slag om een Nationaal Toekomstbeeld Fiets te maken, zo beichtte het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  (I&W) op 27 november. Regionale fietsnetwerkplannen waarborgen dat de komende jaren fietsprojecten voldoende voortgang kunnen boeken. Concrete programma’s worden geformuleerd, met heldere kaders en afspraken voor uitvoering.

lees verder >

zichtbaar: 5 t/m 8 van de 666