kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

Zeeland zet in op 5-sterren niveau fietsvoorzieningen

Gepubliceerd op donderdag 23 februari 2017


cover brochure 5 sterren fietsniveau ZeelandOp 22 februari is het plan 'fietsen op 5-sterren niveau' gepresenteerd door gedeputeerde Carla Schönknecht en Routebureau VVV Zeeland. Routebureau VVV Zeeland wil het voorzieningen niveau voor recreatieve fietsers opwaarderen naar 5-sterren niveau. “Zeeland en fietsen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij vinden het heel belangrijk dat zowel de inwoners als onze toeristen, die ook vaak voor het fietsen naar Zeeland komen, heel veilig en comfortabel kunnen fietsen, vandaar dit plan”, aldus gedeputeerde Carla Schönknecht-Vermeulen.

Zeeland is met het unieke landschap op de grens van land en zee, een fietsprovincie bij uitstek. Om de belevingswaarde van dit landschap te vergroten heeft de Provincie Zeeland samen met Routebureau VVV Zeeland een plan ontwikkeld waarmee Zeeland haar positie als fietsprovincie verder kan verstevigen. Een plan dat kan worden uitgevoerd als provincie, gemeenten en ondernemers de handen ineen slaan. Daarom wordt vanuit de Provincie Zeeland de voucherregeling 5-sterren fietsvoorzieningen beschikbaar gesteld. Een voucherregeling waarmee bedrijven in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen uitstekend hun naam kunnen verbinden aan het thema fietsen.

De vrijetijdseconomie is voor Zeeland van economisch groot belang. Ieder jaar weer
genieten inwoners en gasten van de afwisseling in het landschap, de Zeeuwse wateren en de dorpen en steden. Veel mensen doen dat graag op de fiets. In de provincie is de
afgelopen jaren veel geïnvesteerd in routes, infrastructuur, veiligheid en promotie. Zeeland
wordt dan ook hoog gewaardeerd als fietsprovincie. De infrastructuur en het fietsnetwerk
zijn al van een hoog niveau. Faciliteiten onderweg zijn hierbij nog niet ten volle ontwikkeld.
Vanuit de voucherregeling zal er geïnvesteerd worden in innovatieve fietsvoorzieningen
om zo de belevingswaarde van het landschap te vergroten. Fietsvoorzieningen, in de
openbare ruimte, waarbij service, comfort en duurzaamheid centraal staan. Er zijn 4
voorzieningen nader uitgewerkt waarmee fietsers beter worden gefaciliteerd. Dit zijn
FietsOpstappunten, Inspiratiesteigers, oplaadpunten voor de elektrische fiets en
overzichtspanelen op knooppunten..

Het plan is hier te bekijken.

Bron: persbericht VVV Zeeland