kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

Tweede Kamer wil actieve rol rijk op fiets- en wandelnetwerken

Gepubliceerd op donderdag 19 november 2020

Tweede Kamer wil actieve rol rijk op fiets- en wandelnetwerken

Gezamenlijke landelijke lobby van Fietsersbond, Wandelnet en Fietsplatform heeft z’n vruchten afgeworpen. Op 17 november is in de Tweede Kamer in grote meerderheid een motie aangenomen voor betere borging van de fiets- en wandelnetwerken in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Henk van Gerven (SP) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) dienden deze motie in. De Kamer onderschrijft hiermee het belang van de recreatieve fiets- en wandelnetwerken als essentiële kwaliteitsdragers voor de fietser en wandelaar en dringt er bij het Rijk op aan zich daar actief voor in te zetten.

De motie werd ingediend omdat het parlement de afgelopen tijd debatteerde over de Nationale Omgevingsvisie. Daarin is weliswaar opgenomen dat het Rijk de landelijke fiets- en wandelnetwerken van nationaal belang acht, maar onduidelijk was hoe ze dat dan wilde waarmaken. In de nu aangenomen motie staat aangegeven dat dit onder andere zou moeten door het formuleren van duidelijke, landelijke kwaliteitskaders. Daarnaast zou het Rijk actief met provincies en gemeenten moeten gaan samenwerken om knelpunten in de netwerken, zoals barrières door spoor- water- en autowegen, op te lossen. Met deze opdracht van de Tweede Kamer gaat de minister daarmee nu aan de gang.

Nationale Omgevingsvisie
De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is de langetermijnvisie van het Rijk op de toekomstige inrichting en ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. Het Kabinet heeft de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) in september 2020 vastgesteld en de Tweede Kamer heeft daarover in oktober/november overlegd met de regering. In deze NOVI wordt veel aandacht besteed aan fietsen en wandelen en andere vormen van actief bewegen.