kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

Tour de Force verzamelt ideeën voor Innovatieprijs 2021

Gepubliceerd op vrijdag 19 februari 2021

Tour de Force verzamelt ideeën voor Innovatieprijs 2021

Net als andere jaren reikt Tour de Force ook in 2021 de Innovatieprijs uit: 10.000 euro voor het meest innovatieve idee om het fietsen in Nederland een echte impuls te geven.

Deelname aan de innovatieprijs is laagdrempelig. De voorwaarden zijn te lezen op de site. Inschrijven kan tot 18 maart. Toetsing gebeurt volgens de criteria: innovativiteit, uitvoerbaarheid, reproduceerbaarheid en bereik. Een deskundige jury maakt een voorselectie van de beste inzendingen. De genomineerden krijgen de kans om hun product of vinding te presenteren tijdens het Nationaal Fietscongres op 17 juni 2021. De winnaar wordt gekozen door de aanwezige deelnemers en ontvangt 10.000 euro om te besteden op een manier die de innovatie in de praktijk een stap verder brengt. Afgelopen jaar won ‘Iedereen Fietst’, dat zich richt op het toegankelijk maken van fietsen voor minder bedeelden door het aanbieden van fietsen.

Tour de Force zet zich in voor een sterker fietsbeleid in Nederland. Fiets is hét vervoermiddel van alle tijden en zeker van nu. De doelstelling is ambitieus: 20% meer fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017. Tour de Force werkt hier hard aan in een krachtige samenwerking tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en -platforms, waaronder ook het Fietsplatform. Innovaties zijn daarbij onmisbaar, vandaar de oproep om de beste ideeën in te dienen die nog een zetje kunnen gebruiken.