kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

Startbijeenkomst doorontwikkeling LF Zuiderzeeroute

Gepubliceerd op donderdag 29 maart 2018


foto startbijeenkomst ZuiderzeerouteMet een grote opkomst en veel enthousiasme was de startbijeenkomst op 27 maart jl. een mooi begin van de doorontwikkeling van de LF Zuiderzeeroute. Tijdens de presentatie is de toekomstvisie voor de LF-routes toegelicht en zijn de kansen en uitdagingen voor de Zuiderzeeroute besproken. De route is momenteel succesvol, maar kunnen we dit succes in de toekomst vasthouden en uitbouwen? Het potentieel van de Duitse markt is kansrijk. Tegelijkertijd is de branding en het serviceniveau van de route nog onvoldoende uitgewerkt.

Uit de werksessies tijdens de bijeenkomst is naar voren gekomen dat het aan bestaande iconen en verhalen niet ontbreekt. Van mysteries tot vergeten dijkdoorbraken en verdronken dorpen; de Zuiderzee heeft een uitzonderlijk rijke historie.

Wij inventariseren alle reacties uit de sessies en gaan aan de slag met het projectvoorstel en de tracering. Natuurlijk houden we alle betrokkenen op de hoogte.