kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

Samenwerking Fietsplatform en Overijssel

Gepubliceerd op dinsdag 9 maart 2021

Samenwerking Fietsplatform en Overijssel

Eind februari was het volop in het nieuws: LF-bordjes in Overijssel die waren weggehaald. ANWB, vertegenwoordigd in het Fietsplatform bestuur en mede-grondlegger van de LF-routes verstuurde er een persbericht over. De LF-fietser kon ook van zich laten horen. Inmiddels zijn in Overijssel op het grootste deel van de LF14 Saksenroute de bordjes weer teruggeplaatst. Dat is fijn. Daarmee kan de fietser blijven genieten van deze route. En daarmee ook van de populaire Ronde van Nederland. Dank aan iedereen die onze oproep heeft gedeeld. We bekijken de mogelijkheden om in de toekomst ook via LF-routes in de provincie Overijssel te kunnen blijven fietsen. Bijvoorbeeld via gesprekken met Overijsselse routebureaus.

Achtergrond
LF-fietsen gaat over provinciegrenzen heen. Grenzen die fietsers niet zien en zeker niet als grens willen ervaren. Bij elke LF-route werken we samen met de betrokken provincies. Met de provincie Overijssel verloopt de samenwerking rondom de LF-routes moeizaam. Ze zetten liever in op routes binnen de eigen provincie. Verder stellen ze dat er te weinig vernieuwing is van het LF-aanbod.

Doorontwikkeling LF-routes
Hoe zit het dan met het LF-aanbod? In 2019 is het Fietsplatform gestart met de transitie van het LF-netwerk. Doel is om van 26 routes naar circa 10 LF-icoonroutes te gaan. Routes met een sterk thema en veel service en gemak. Realisatie gebeurt per route via afzonderlijke projectplannen en aanvragen, in overleg met de betreffende regionale stakeholders: provincies, routebureaus, DMO’s. De sanering van bestaande LF-routes nemen we daarbij mee. De actuele stand van zaken na twee jaar, bij de start van fietsseizoen 2021:

  • 20 van de 26 bestaande LF-routes zijn gesaneerd
  • 3 LF-icoonroutes zijn gerealiseerd: LF Maasroute, LF Zuiderzeeroute en LF Kustroute
  • LF Waterlinieroute in voorbereiding 
  • 6 resterende ‘oude’ LF-routes nog nader uit te werken in samenspraak met regio’s. Het betreffen o.a. routes die een schakel zijn in een internationale (EuroVelo) route of in de Ronde van Nederland - routes die we niet zomaar weg kunnen halen.

De transitie van het LF-netwerk is er ook op gericht om het goede te behouden, maar wel verder te verbeteren. Daarom zijn de meest succesvolle delen van het LF-netwerk doorontwikkeld tot de eerste drie LF-icoonroutes: LF Maasroute, LF Zuiderzeeroute en LF Kustroute. Ze vormen een nieuwe familielijn met als onderdelen een meertalige routeportal, routeapp en routepublicatie; GPX routetrack; eenvoudiger maar duidelijker bewegwijzering. De producten zorgen voor inspiratie, informatie en activatie. De routes en serviceproducten worden goed ontvangen. De LF Zuiderzeeroute en LF Kustroute zijn zelfs genomineerd voor Fietsroute van het jaar 2021.

LF-routes zijn geliefd onder langeafstandsfietsers. Daarom is gekozen voor een zorgvuldige en gefaseerde sanering. Ook omdat het om provincie-overstijgende routes gaat. In 2021 stellen we een breed gedragen ‘roadmap’ op voor de resterende uitwerking van de transitie. Daarbij nemen we de bevindingen tot nu toe nadrukkelijk mee.

Samen verder?
Samen verder? De impasse in de samenwerking tussen Fietsplatform en Overijssel ligt op bestuurlijk niveau: bij de provincie Overijssel en Gastvrij Overijssel. Overijssel kiest ervoor om als enige provincie niet in het meerjarenprogramma van het Fietsplatform te participeren. Daardoor draaien andere provincies voor onder meer de kosten van meldpuntroutes.nl en de routedatabank op. Dat vinden we jammer, maar geen reden om de fietser in Overijssel in de steek te laten. Daarom heeft het Fietsplatform nu initiatief genomen voor een overleg met de Overijsselse routebureaus. Samen met hen kijken we nu hoe we recreatief fietsen in heel Nederland mogelijk kunnen blijven maken.