kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

Routedatabank geeft inzicht in beweegvoorzieningen

Gepubliceerd op vrijdag 17 april 2020

Routedatabank geeft inzicht in beweegvoorzieningen

Weer een mooie toepassing van de routedatabank. Team Sportontwikkeling/Venlo.fit van de gemeente Venlo gaat de dataset gebruiken voor overzicht in onder andere de gemeentelijke beweegvoorzieningen en hun onderlinge samenhang. Dit vanuit de nieuwe Venlo.fit Sportvisie 2030 die uitdaagt tot sporten en bewegen. We spraken projectleider Koen Hendriks.

"Wij van team Sportontwikkeling van de gemeente Venlo hebben sinds november 2019 een geheel nieuwe Sport- en accommodatievisie: Venlo.fit Sportvisie 2030. Deze visie is opgesteld rondom vier ambities. Ik ben zelf verantwoordelijk voor invullen en uitvoering van ambitie-4. Dat houdt onder ander in het stimuleren van actieve mobiliteit: het enthousiasmeren en faciliteren om korte afstanden te voet of per fiets af te leggen. Ook is er veel aandacht voor het creëren van aantrekkelijke verbindingen van woonomgeving naar buitengebied en bundeling van de kracht van groen, water en gezond."

"Venlo wil de komende jaren kwaliteitsslagen maken, onder andere op het gebied van de sport- en speelvoorzieningen binnen de gemeente. Minder kwantiteit, maar focus op de kwaliteit. Om deze kwaliteitsslag te kunnen maken, is het inzicht in de positionering en onderlinge samenhang tussen voorzieningen als sport, openbare ruimte, onderwijs en zorg essentieel. We beschikken al over veel gegevens, maar een duidelijk overzicht waarin de samenhang tussen de voorzieningen en het netwerk te zien is ontbreekt nog. Hoe creëren we een optimaal beweeg- en ontmoetnetwerk binnen Venlo voor de verschillende doelgroepen voor nu en de toekomst, "de Actieve Stad". De eerste slap is een nulmeting die inzicht geeft in het beweegnetwerk binnen Venlo. Jullie dataset zal dus een onderdeel zijn van het onderzoek wat ons moet helpen om onze ambities en doelen te kunnen verwezenlijken."