kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

Presentatie Advies Waardevol toerisme

Gepubliceerd op dinsdag 10 september 2019

Presentatie Advies Waardevol toerisme

Op 6 september 2019 heeft de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’ uitgebracht. Op 12 september volgt de presentatie tijdens een publieke bijeenkomst. Ook het Fietsplatform heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit advies. "Het Fietsplatform ziet volop mogelijkheden om duurzaam toerisme te bevorderen. Fiets- en wandeltoerisme leveren veel economische baten zonder aantasting van de leefbaarheid of aanslag op schaarse natuur", aldus voorzitter Paulus Jansen naar aanleiding van de presentatie.

Het aantal toeristen in Nederland groeide de afgelopen tien jaar exponentieel en blijft doorgroeien. Met toerisme wordt inmiddels evenveel verdiend als in de bouw en ruim tweemaal zoveel als in de landbouw. De Rli acht een perspectiefwisseling in het toerismebeleid noodzakelijk om te voorkomen dat de groei van het toerisme leidt tot overlast en schade. De overheid moet samen met de sector en de samenleving anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Dat is nodig om een goede balans te vinden tussen enerzijds het economisch voordeel en anderzijds de draagkracht van de leefomgeving en het draagvlak onder bewoners. Het Rli-advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’ biedt hiervoor een analysekader en aanbevelingen. Klik voor de digitale versie van het advies

Bron: bericht website Rli

Foto vlnr: Marjolein Demmers raadslid Rli, Erik Jan van Kempen directeur-generaal BZK, Mona Keijzer staatssecretaris EZK, Jan Jaap de Graeff, voorzitter Rli - (c) foto: Fred Ernst