kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

Oplevering provinciale factsheets recreatief fietsen

Gepubliceerd op maandag 4 januari 2021

Oplevering provinciale factsheets recreatief fietsen

Eind december ontvingen elf provincies een op maat gemaakte factsheet ‘Recreatief fietsen 2020’. Dit conform afspraak, als onderdeel van ons Meerjarenprogramma. Het betreft een update en aanpassing van de factsheet van een jaar geleden. De beschikbare nieuwe cijfers vanuit het Continu Vakantie Onderzoek (CVO), verrijkt met extra vragen vanuit het Fietsplatform, zijn hierin opgenomen. Van de andere bron, het Continu Vrijetijds Onderzoek (CVTO), zijn in 2020 geen nieuwe gegevens gekomen.

In 2020 werd bekend dat zowel CVO als CVTO onderzoek stopt. Er wordt gekeken naar een opvolgend landelijk onderzoek hiervoor. Ons streven is om ook in 2021 hier weer op aan te haken. Er wordt landelijk ook gekeken naar nieuw onderzoek voor inkomend toerisme. Hopelijk is daarbij ook ruimte om vragen mee te laten lopen over het gebruik van de fiets tijdens de vakantie in Nederland, dat is iets wat bij ons hoog op het verlanglijstje staat.

Naast de bestaande landelijke onderzoeken werken we ook met specifieke onderzoeken, uitgevoerd door gespecialiseerde bureaus. Wij werken hiervoor nauw samen met bureau KIEN en hun landelijke panel, PanelWizard. In 2020 hebben we via dit bureau vragen gesteld over fietsen in coronatijd en – recentelijk – over fietsvakanties in het bijzondere vakantieseizoen 2020. Van dit laatste onderzoek zijn de gegevens eind december binnengekomen. Een aantal uitkomsten is verwerkt in de factsheet. Ze laten, zoals verwacht, een sterke groei zien van het aantal fietstrektochten in Nederland. Een uitgebreide rapportage, een update van onze publicatie Kerncijfers Fietsvakanties 2019, verschijnt eind januari 2021. Aansluitend stellen we per provincie ook de provinciale rapportages 2020 op.

De factsheets zijn specifiek naar de provincies gestuurd en staan niet als publicatie op deze website. De provincies kunnen zelf met de cijfers naar buiten treden.