kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

NRIT publiceert 40e editie Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd

Gepubliceerd op vrijdag 14 januari 2022

NRIT publiceert 40e editie Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd

Alweer de 40e editie van het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd is verschenen. Een waardevol boekwerk met complete weergave van de toeristische trends in Nederland. Vanuit onze rol als kennis- en coördinatiepunt voor het recreatief fietsen hebben wij input geleverd over trends en cijfers rondom fietstoerisme.

Het huidige Trendrapport is een lijvig boekwerk. Daar waar het in de jaren tachtig van de vorige eeuw begon als dun boekje rond het toen nieuwe ContinuVakantieOnderzoek (CVO). Inmiddels is het een jaarboek voor de gehele toerisme- en vrijetijdssector. Alle trends, data, ontwikkelingen en inspiratie is erin terug te lezen.

In de afgelopen veertig jaar is het aantal vakanties van Nederlanders verdubbeld naar 40,6 miljoen en is het inkomend toerisme verviervoudigd naar maar liefst 20,1 miljoen gasten. De buitenlandse vakanties groeiden vele malen sterker dan binnenlandse. Dat resulteerde in een enorme groei van de bestedingen aan vakanties: van 3,8 miljard euro veertig jaar geleden tot 22,0 miljard euro in 2019.

In de nieuwste editie 2021 is ook de weerslag van corona op de vrijetijdssector in 2020 terug te lezen, met een doorkijkje naar 2021.