kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

Nieuwsbrief Fietsrecreatienieuws verschenen

Gepubliceerd op maandag 30 januari 2006

In de nieuwsbrief editie januari 2006 is er onder andere aandacht voor het omvangrijke en tijdrovende reorganisatieproces waar het Fietsplatform middenin zit nu de subsidieregeling verandert. Subsidieregels maken plaats voor zevenjarige (presta­tie)afspraken tussen Rijk en de twaalf provincies over besteding van het geld (2007–2013). Iedere provincie wordt daarmee verantwoordelijk voor de realisatie van rijksdoelen binnen hun grenzen – ook ten aanzien van het LF-netwerk.

Het Fietsplatform als toekomstig expertisecentrum wordt ook belicht in de nieuwsbrief. Als landelijk coördinatiepunt voor het recreatieve fietsen vindt het Fietsplatform het van groot belang dat er goed zicht is en blijft op kansen en bedreigingen en op andere relevante ontwikkelingen met betrekking tot deze populaire vorm van vrijetijdsbesteding. Cijfers en feiten moeten hiervoor worden verzameld en verspreid. Samen met zusterorganisatie Wandelplat­form en met steun van het Ministerie van LNV heeft het Fietsplatform de afgelopen maanden laten onderzoeken hoe het is gesteld met het aanbod aan kennis op het gebied van het wandelen en recreatief fietsen en met de wijze van verspreiding daarvan. Gekeken is naar welke rol het Wandel- en Fietsplatform hierbij zouden moeten gaan spelen.

Tenslotte komt de kwaliteitsmeting van de LF-routes aan bod en worden enkele promotionele acties toegelicht. Klik hier voor de volledige nieuwsbrief.