kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

Netwerken tijdens informeel bestuurlijk overleg

Gepubliceerd op maandag 14 juni 2021

Netwerken tijdens informeel bestuurlijk overleg

Op vrijdag 11 juni waren Fietsplatform directeur Eric Nijland en voorzitter Paulus Jansen in de Drentse gemeente Westerveld voor informeel bestuurlijk overleg. Al fietsend netwerken met Henk Brink, voorzitter Tour de Force en gedeputeerde Drenthe; Rikus Jager, burgemeester Westerveld en oud-voorzitter van Wielersportbond NTFU, en Henk Doeven, wethouder gemeente Westerveld. Het was meteen een eerste kennismaking met Sander Kool, de nieuwe voorzitter van Wielersportbond NTFU.

Gesproken is onder meer over samenhangend fietsbeleid in het buitengebied. Een onderwerp waarover Paulus Jansen op het Nationaal Fietscongres op 17 juni een workshop  verzorgt. Vanuit Diever werd een deel van het vorig jaar vernieuwde Drentse fietsknooppuntennetwerk verkend. "Een prachtige fietstocht door Nationaal Park Drents-Friese Wold met onverwacht bezoek aan het Shakespeare theater Diever", aldus Sander Kool. Maar een tocht waarbij ook verschillen zichtbaar werden in de kwaliteit van de fietsinfrastructuur. De samenwerkende partners in Tour de Force, waaronder het Fietsplatform, zetten in op een schaalsprong fietsen. Voor het fietsen in de volle breedte, dus ook voor recreatieve en sportieve fietstochten. In coronatijd is eens te meer duidelijk geworden hoezeer fietsmogelijkheden in een behoefte voorzien. En dat de grootste sportschool buiten is!

Tijdens de fietstocht kregen we een goed beeld van de uitdagingen waar we voor staan. Hoe gaan we om met drukte en snelheidsverschillen op het fietspad? Hoe moeten fietspaden daarop gedimensioneerd worden, qua breedte en verdere inrichting? Samen stelden we vast dat investeren in goede fietsinfrastructuur nodig is, ook voor recreatieve en sportieve fietstochten. En dat dit loont; het biedt waarde op tal van vlakken. En oplossingen voor tal van maatschappelijke vraagstukken. Het is zaak dat dit een goede plek krijgt in het Nationaal Toekomstbeeld Fiets en in de opgaven die daarvoor momenteel per provincie in beeld worden gebracht. Relevant is ook dat die opgaven onderdeel worden van samenhangend, integraal beleid. Niet alleen van economisch beleid, vanuit een toeristische invalshoek. Ook van omgevings- en mobiliteitsbeleid. En van natuur- en gezondheidsbeleid.

Na afloop bedankte Paulus Jansen de gastheren: "Dank Rikus Jager, Henk Doeven en Henk Brink voor de gastvrijheid in deze prachtige fietsprovincie en in de enige Nederlandse gemeente met twee nationale parken binnen zijn grenzen."

Foto vlnr: Henk Doeven (wethouder gemeente Westerveld), Paulus Jansen (voorzitter Fietsplatform), Rikus Jager (burgemeester Westerveld, oud-voorzitter NTFU), Sander Kool (nieuwe voorzitter NTFU) en Henk Brink (gedeputeerde Drenthe, voorzitter Tour de Force)