kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

Meer inzicht in de gebruikers van de fietsknooppuntnetwerken

Gepubliceerd op vrijdag 26 juni 2020

Meer inzicht in de gebruikers van de fietsknooppuntnetwerken

Veel Nederlandse recreatieve fietsers maken gebruik van de fietsknooppuntnetwerken. Het knooppuntensysteem heeft inmiddels een landelijke dekking, maar er zijn wel kleine verschillen tussen de regio’s. Voorjaar 2020 hebben wij door inzet van ons landelijke panel van recreatieve fietsers gebruikers naar hun mening en voorkeuren gevraagd. Op korte termijn zullen we de volledige resultaten delen en bespreken met de routebureaus. Hier nu wat punten uitgelicht.

Informatiepanelen
Ongeveer de helft van de gebruikers ziet graag op ieder knooppunt een informatiepaneel, terwijl de andere helft vindt dat dat niet op elk knooppunt nodig is. Wanneer wil men in ieder geval wel een paneel? Dat is als er meer dan twee routes bij elkaar komen (66%) en op plekken waar een rustplek is zoals een bankje of een picknicktafel (51%). Verder vindt 63% van de respondenten het prettig dat het knooppunt altijd in het midden van de kaart staat, ziet 71% ook graag de aangrenzende regio’s op de kaart en heeft 76% de voorkeur voor een kaart met een grote schaal (<1:50.000), zodat men ook informatie kan krijgen over bijvoorbeeld de ondergrond van de fietspaden en bezienswaardigheden in het gebied.

Bordje gemist
Een derde van de gebruikers heeft zelden tot nooit problemen met het volgen van een route die te maken hebben met de bebording. De rest heeft wel eens (62%) of geregeld (6%) problemen hiermee. Meest genoemde issues zijn: missende bordjes (53%), borden die niet zichtbaar/leesbaar zijn door bomen of hoog gras (49%), twijfel over de te volgen richting/onduidelijke borden (40%) en inconsequente plaatsing van borden, waardoor men borden over het hoofd ziet (37%).

Fietserspanel
Voor dit onderzoek is uit ons landelijke panel van recreatieve fietsers een a-selecte  steekproef getrokken uit de groep fietsers die het afgelopen jaar één of meerdere keren het fietsknooppuntensysteem gebruikt hebben. In totaal hebben 558 respondenten de vragenlijst ingevuld. Ze geven daarmee een representatief beeld van de recreatieve fietser. Daarnaast is ook onze eigen achterban ondervraagd via de Nederland Fietsland nieuwsbrief en de social media. De bovenstaande percentages hebben betrekking op de mening van de Nederlandse knooppuntgebruikers.

Routebureaus
De volledige resultaten worden op korte termijn met de routebureaus besproken en zullen gebruikt worden om de kwaliteit van het fietsknooppuntennetwerken nog verder te verbeteren. Mogelijk ontstaan er naar aanleiding van dit onderzoek nieuwe vragen of is er behoefte aan de mening van de consument bij verdere productontwikkeling. Ook hiervoor kan het panel in de toekomst ingezet worden.