kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

Meer beleving op fietsroutenetwerk Veluwe

Gepubliceerd op maandag 24 januari 2022

Meer beleving op fietsroutenetwerk Veluwe

Bestuurders op de Veluwe gaven in december het startschot voor een forse impuls van de recreatieve routenetwerken. Voor wandelaars, ruiters, menners en mountainbikers komen er veel kilometers aan route bij. Bij het fietsnetwerk – in 2017 grondig herzien – ligt de focus op het vergroten van de kwaliteit in plaats van de kwantiteit.

Meanderend door het landschap
We spraken programmamanager Han van den Heuvel van Routebureau Veluwe: “In 2017 is het fietsnetwerk op de Veluwe al flink aangepakt en uitgebreid. Daarom richten we ons nu niet zozeer op een kwantitatieve uitbreiding, maar meer op het ombouwen naar een belevingsnetwerk. We gaan daarbij voorzichtig te werk en zullen niet weer alles op de schop gooien. In de regio’s Salland en Twente heb ik eerder een netwerkmodel met meer beleving opgezet. De routes lopen daar nu meanderend door het landschap. Je ziet meer mooie plekken.“

Verbinding binnensteden en stadsranden
“Bij de herziening van het Veluws netwerk gaat het in eerste instantie om een paar plekken. Dit jaar onder andere bij Harderwijk, Barneveld en Voorthuizen. Vanaf 2024 is een grotere uitrol. Het herontwerp zal aansluiten bij de behoeften van fietsers. Denk bijvoorbeeld aan een betere verbinding van binnensteden en stadsranden. Dit speelt in Apeldoorn. Ook kijken we naar de kleinere dorpen. Met een centraal knooppunt in een dorp en van daaruit een spinnenwebmodel, vinden zij aansluiting bij het fietsnetwerk. Thema’s spelen ook een rol: de Veluwe is ingedeeld in belevingsgebieden en daar hangen thema’s aan vast, zoals dit jaar ‘Koninklijke Veluwe’. Daar zullen we binnen het netwerk een themaroute voor maken.”

Massief van Veluwe ontlasten
“Achterliggende gedachte bij de netwerkherziening is ook om het massief van de Veluwe te ontlasten. Door de randen te belichten, bijvoorbeeld bij de IJssel en bij de voormalige Zuiderzee, kunnen we zorgen voor meer spreiding van fietsers. Brummen is een mooi voorbeeld van waar we al goed gekeken hebben naar de routes. In plaats van rechttoe rechtaan langs een N-weg, fiets je nu via kleinere weggetjes door het landschap.”