kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

Maatwerk provinciale rapporten Recreatief fietsen

Gepubliceerd op vrijdag 9 april 2021

Maatwerk provinciale rapporten Recreatief fietsen

Onderdeel van ons Meerjarenprogramma is het leveren van provinciale rapportages en factsheets ‘Recreatief fietsen 2021’. Onder meer de recente cijfers vanuit het Continu Vakantie Onderzoek (CVO), verrijkt met extra vragen vanuit het Fietsplatform, zijn hierin opgenomen. Ook enkele fietsvakantiecijfers uit onze recente publicatie Kerncijfers Fietsvakanties 2020-2021 komen terug in de maatwerkrapporten en -factsheets.

De publicaties geven inzicht in bijvoorbeeld bekendheid en waardering van routes, aantal recreatieve fietstochten en fietsvakanties, en uitgaven aan recreatief fietsen. We hopen en verwachten dat ze bijdragen aan het doorontwikkelen van recreatief fietsbeleid en recreatieve fietsproducten in de provincie. De eerste reactie lazen we al direct dezelfde dag: "Vandaag ontvingen wij het maatwerkrapport en factsheet ‘Recreatief fietsen’ van stichting Landelijk Fietsplatform. Zeer welkom en absoluut nuttig in het verder ontwikkelen van onze fietsroutenetwerken. Dank! Wij gaan ermee aan de slag."

De inhoud is door de provincies vrij te gebruiken. Wij publiceren de individuele rapporten en factsheets niet op onze website.