kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

Informatief overleg met provincie en Routebureau Utrecht

Gepubliceerd op vrijdag 5 februari 2021

Informatief overleg met provincie en Routebureau Utrecht

In een onderhoudend gesprek met gedeputeerde Arne Schaddelee en ambtelijk vertegenwoordigers van de Provincie Utrecht hebben we ideeën gepresenteerd voor een kwaliteitsimpuls van de fietsinfrastructuur vanuit het perspectief van de recreatieve fietser. Fietsplatform voorzitter Paulus Jansen lichtte aan de hand van een beeldende presentatie onze standpunten toe. Samenwerkingspartner Routebureau Utrecht schoof ook aan bij het online overleg.

Ons pleidooi is een goede koppeling tussen de beleidsterreinen recreatie, mobiliteit en ruimtelijke ordening. In Utrecht heeft gedeputeerde Schaddelee zowel recreatie als mobiliteit in zijn portefeuille. Dat heeft al direct een voordeel. We hebben bepleit om in de contourenschets die de provincie momenteel opstelt als input voor het Nationaal Toekomstbeeld Fiets, ook deze brug wordt geslagen. Belangrijk gegeven daarbij is dat de motieven voor fietsritten steeds meer in elkaar schuiven. De fietsforens wil ook een recreatief aantrekkelijke route.  

Ook de voortgang van ons Meerjarenprogramma 2020-2023 en de plannen voor 2021 kwam aan bod. Provincie Utrecht steunt de uitvoering van ons basisactiviteitenprogramma met een bijdrage voor de volledige periode.

Tot besluit hebben we aangeboden graag mee te willen werken aan pilots in de provincie Utrecht. Deze provincie is daar ideaal voor, niet in de laatste plaats vanwege de goede organisatie met een sterk provinciaal routebureau.

Op de foto een voorbeeld uit de presentatie: een goedkope oplossing tot het terugdringen van sluipverkeer op rivierdijken.