kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

Forse stappen in doorontwikkeling LF-routes

Gepubliceerd op vrijdag 31 januari 2020

Forse stappen in doorontwikkeling LF-routes

In de doorontwikkeling van de LF-routes naar LF-icoonroutes zijn mooie stappen gezet. Voorjaar 2019 openden we de LF Maasroute als eerste in de reeks. De goedkeuring  van de projectplannen van de LF Zuiderzeeroute en LF Kustroute kwam eind 2019. Daar maken we nu meters voor. Eén van de stappen is het bewegwijzeren - deze winter - van deze twee nieuwe LF-icoonroutes.

Sanering LF15 en LF20
Parallel aan de nieuwe bewegwijzering vindt de sanering van de LF15 Boerenlandroute en de LF20 Flevoroute plaats. Beide routes kruisen de Zuiderzeeroute en gaven de mogelijkheid tot het verkorten of doorsteken ervan. Het net van de fietsknooppunten kan deze functie inmiddels prima vervullen. Ook weten we dat beide routes lager scoren in het gebruik. Deze factoren gecombineerd hebben ons - in afstemming met de betrokken provincies - doen besluiten de sanering door te voeren. Dit past in de ingezette lijn: van LF-netwerk naar een set unieke LF-icoonroutes.
Een stukje van de LF15 in Flevoland en Overijssel komt overigens terug in de nieuwe LF Zuiderzeeroute. Op de borden van de LF20 tussen Peize en Groningen komen tijdelijke stickers LF9 NAP-route. De LF9 volgde op dat traject de borden van de LF20, maar krijgt nu dus op dat stuk de eigen LF9-bewegwijzering.

Sanering ‘verbindingsroutes’
Ook de sanering van zogenoemde 'verbindingsroutes' staat op de planning deze winter.
Dit zijn routes die door slechts één of twee provincies lopen en op zichzelf geen potentie als LF-icoonroute hebben. Deze vormden in het oude LF-netwerk veelal verbindingen tussen de langere LF-routes. Met de voltooiing van de knooppuntnetwerken in Nederland is de noodzaak van een compleet LF-netwerk weggevallen. Ook hier is in overleg met provincies en regionale routepartners besloten tot opheffing van de routes.
De volgende verbindingsroutes verdwijnen voor het fietsseizoen van 2020:  LF 5 (tussen Thorn en Roermond vanaf de Maasroute), LF 8 (tussen Ommen en Winterswijk), LF 11 Prinsenroute (tussen Den Haag en Breda), LF19 (tussen Deventer en Holten), LF 30 (tussen Breskens en Sas van Gent) en LF 51 (tussen Eindhoven en Belgische grens).

De werkzaamheden vinden dus buiten het fietsseizoen plaats. Fietsers zullen er in het veld weinig hinder van ondervinden. Om hen evengoed te informeren plaatsen we updates op de speciale LF-icoonroutepagina op nederlandfietsland.nl en bij de Actuele Informatie. Ook via social posten we berichten.