kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

Fietsplatform.nl compleet vernieuwd

Gepubliceerd op donderdag 12 mei 2005

Op 12 mei is de compleet vernieuwde site van het Landelijk Fietsplatform on line gegaan. Hij geeft op heldere en informatieve wijze weer waar de stichting voor staat. Hij biedt elke recreatieve fietser overzicht in het grote aanbod aan fietsroutes. Specifiek veel aandacht is er voor de Landelijke Fietsroutes die door het Fietsplatform ontwikkeld en beheerd worden. Ook beleidsmakers vinden op deze site veel relevante informatie, zoals cijfers & feiten.  

Nieuwe gebruiksmogelijkheden
Met de restyling is de vormgeving en de structuur van de site grondig aangepakt. De tweeledige taak van het Landelijk Fietsplatform, beheer/ontwikkeling van Landelijke Fietsroutes (LF-routes) enerzijds en beleidsadvisering anderzijds, is overzichtelijk in beeld gebracht. Naast een overzicht van alle LF-routes en bijbehorende routegidsen staat er onder het kopje 'Fietsideeën' een veelheid aan informatie over fietsen in Nederland.

De site heeft diverse nieuwe gebruiksmogelijkheden. Zo worden per trajectgids de wijzigingen ten aanzien van de laatst verschenen gids weergegeven. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld een kleine trajectwijziging, gesloten overnachtingsadres of tijdelijke routeversperring. Fietsers zouden straks vóór aanvang van een LF-fietstocht altijd deze informatie even moeten raadplegen. De LF2 Stedenroute is ter illustratie al uitgewerkt op de site; de rest volgt binnen afzienbare tijd. Nieuw is ook de interactieve routekaart van alle LF-routes, waarmee op drie niveaus ingezoomd kan worden op de bewegwijzerde LF-routes. De nieuwe site bevat ook een sterk verbeterd prikbord, waarop fietsers informatie en ervaringen kunnen uitwisselen. Via de sitemap is het makkelijk zoeken naar wáár een onderwerp wordt behandeld. Een speciale printtoepassing zorgt ervoor dat pagina's duidelijk en leesbaar kunnen worden uitgeprint. 

Beleidsinformatie
Naast een verbetering van het 'consumentengedeelte' van de site is ook de 'zakelijke' informatie voor met name beleidsmakers sterk uitgebreid en verbeterd. Voor hen, maar ook voor bijvoorbeeld de pers, is het hoofdstuk 'Cijfers & feiten' zeker een aanwinst. Hier staan alle actuele trends en cijfers overzichtelijk weergegeven. Meer weten over het fietsenbezit in Nederland, over de economische effecten van recreatief fietsen of de wensen van de recreatieve fietser? De site van het Fietsplatform geeft antwoord. Een aantal documenten is ook te downloaden, waaronder het jaarverslag en enkele informatiebladen.

Een internetsite is geen statisch product. Ook www.fietsplatform.nl zal steeds verder ingevuld en geoptimaliseerd worden. De ervaringen van gebruikers zullen hier mede een leidraad voor zijn.