kennis- en coördinatiepunt recreatief fietsen
Nieuws

Fietsplatform bundelt kerncijfers fietsvakanties in compacte publicatie

Gepubliceerd op maandag 16 december 2019

Fietsplatform bundelt kerncijfers fietsvakanties in compacte publicatie

In de nieuwe uitgave ‘Kerncijfers Fietsvakanties’ zijn cijfers op het gebied van fietsvakanties bijeen gebracht. Het vat de belangrijkste uitkomsten samen van het rapport 'Fietstrektochten in Nederland' dat de Afdeling Onderzoek in opdracht van het Fietsplatform maakte. Deze cijfers zijn gecombineerd met de gegevens over fietsstandplaatsvakanties uit het Continu Vakantieonderzoek (CVO). Professionals die zich - op welke manier dan ook - bezig houden met recreatief fietsen, krijgen zo meer inzicht in fietsvakanties en de vakantiefietser.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn, onder andere: het aantal fietsvakanties, het soort fietsvakanties, de typen fietsvakantiegangers, de activiteiten die men uitvoer naast fietsen, het gebruik van routes en hulpmiddelen, de tevredenheid over de laatste fietsvakantie en het economische belang van fietsvakanties.

De uitgave zoomt in op zowel de fietsstandplaatsvakanties als op de fietstrektochten in Nederland. Waar relevant wordt een vergelijking gemaakt met een gemiddelde binnenlandse vakantie.

Open publicatie Kerncijfers fietsvakanties 2019